Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/04/2024 10:58 GMT+7

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP

Biên phòng - Sáng 10-11, tại Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP, Trưởng ban tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới” làm việc với Cục Kỹ thuật BĐBP về công tác chuẩn bị hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Thùy Trang

Theo thông tin tại buổi làm việc, để chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật của BĐBP trong tình hình mới”, Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy BĐBP, Ban tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng kết hoạch về phân công nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị; điện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết, các phụ lục theo đề cương để tổ chức hội nghị ở cấp mình; đôn đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị và báo cáo kết quả tổ chức hội nghị ở cấp Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố và Đảng ủy trực thuộc; chỉ đạo một số đơn vị xây đựng phim phóng sự về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU; tổng hợp, thẩm định, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Đồng thời, Cục Kỹ thuật BĐBP đã phối hợp với Cục Chính trị BĐBP tham mưu cho Đảng ủy BĐBP, Ban tổ chức xây dựng dự thảo kế hoạch và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 98-NQ/ĐU cấp Đảng ủy BĐBP; xây dựng kịch bản, phim phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 98-NQ/ĐU cấp Đảng ủy BĐBP; xây dựng dự thảo chương trình điều hành hội nghị, nội dung các văn bản liên quan,…

Kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh yêu cầu, các đơn vị cần làm thật tốt các công tác chuẩn bị cho hội nghị; làm báo cáo trình đồng chí Chính ủy về kết quả buổi làm việc, trong đó nêu rõ các nội dung của hội nghị từ kiến nghị, đề xuất, khen thưởng, khách mời, thời gian, kịch bản,… Đồng chí Phó Tư lệnh BĐBP cũng yêu cầu các đơn vị cần nghiên cứu, hoàn chỉnh báo cáo trung tâm và báo cáo tóm tắt cô đọng, súc tích...

Thùy Trang

Bình luận

ZALO