Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 19/04/2024 06:48 GMT+7

Kiểm tra chấp hành điều lệnh tại BĐBP Quảng Ninh

Biên phòng - Ngày 23/8, đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra chấp hành điều lệnh năm 2022 tại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh.

Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo kiểm tra. Ảnh: Xuân Hùng

Đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá chất lượng huấn luyện điều lệnh và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong QĐND Việt Nam. Qua đó, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Nội dung kiểm tra gồm: lễ tiết, tác phong quân nhân; điều lệnh quản lý bộ đội; các văn bản về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; điều lệnh đội ngũ và kết quả xây dựng chính quy đơn vị.

Sau khi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Văn Ba đánh giá BĐBP Quảng Ninh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch kiểm tra; tổ chức chuẩn bị huấn luyện chu đáo, toàn diện. Hệ thống văn kiện, kế hoạch, hướng dẫn đầy đủ; sổ sách, giáo án, tiến trình biểu được thông qua và phê duyệt theo phân cấp, có nền nếp, xác định đúng thời gian, nội dung, chương trình, sát đối tượng, đạt chất lượng tốt. Công tác huấn luyện của BĐBP Quảng Ninh đạt khá.

Đoàn công tác quán triệt kiểm tra. Ảnh: Xuân Hùng

Đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, xây dựng cơ quan quản lý kỷ luật nghiêm. Kết quả kiểm tra đã phản ánh đúng những nỗ lực, cố gắng của BĐBP tỉnh trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện và xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Quân huấn yêu cầu BĐBP Quảng Ninh tiếp tục khắc phục những điểm tồn tại mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, kịp thời bổ sung những điểm đã thống nhất vào chương trình tập huấn công tác huấn luyện hằng năm; tăng cường quán triệt, giáo dục, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang thiết bị, phương tiện, duy trì nghiêm kỷ luật; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm chuyển biến thật sâu sắc trong xây dựng đơn vị, chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Đồng thời, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động; vận dụng kết quả huấn luyện vào thực hiện công tác thường xuyên của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Hùng

Bình luận

ZALO