Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 09:24 GMT+7

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Biên phòng - Ngày 11-5, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 5.

5slybfc9m6-75887_5649046151988559323_Hoi_nghi_4_copy_UJIN
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: TTXVN

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017. Buổi chiều, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào văn bản các dự thảo văn kiện của hội nghị.

Tại hội nghị lần này, Trung ương đã tập trung thảo luận về ba đề án quan trọng: Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Nói về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Cán bộ và công tác cán bộ là vấn đề đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém".

Theo Tổng Bí thư, sự trưởng thành, phát triển của đội ngũ cán bộ và những ưu điểm trong công tác cán bộ là nhân tố then chốt, quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất Hội nghị Trung ương 7: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cũng tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Trung ương biểu quyết đồng ý để ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thôi giữ chức ủy viên Ủy  ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa 12; bầu ông Trần Cẩm Tú, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và ông Trần Cẩm Tú vào Ban Bí thư.

Dự kiến, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sẽ bế mạc vào ngày 12-5.

Hà Phương (tổng hợp)

Bình luận

ZALO