Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 14/06/2021 01:14 GMT+7

Kiềm chế nợ công giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP

Biên phòng - Ngày 8-11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với 85,02% tổng số đại biểu tán thành. Trong đó, mục tiêu giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước xuống dưới 3,5% GDP; nợ công hàng năm không quá 65% GDP; nợ Chính phủ dưới 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP. Giảm tỷ lệ nợ xấu thực tế trong nền kinh tế dưới 3%; có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp và 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

wgc1_a
Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Ảnh: V.H.

Theo đó, việc tái cơ cấu lại nền kinh tế phải bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xây dựng mô hình tăng trưởng lấy hiệu quả, thước đo là năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực theo tín hiệu và cơ chế thị trường. Chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dần từ mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang dựa đồng thời vào cả đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất, chất lượng lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác và phát huy tối đa nguồn lực trong nước, kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài.

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế gắn liền với phát triển, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường sinh thái, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo đời sống người dân được cải thiện thực chất. 

Chú trọng khâu tổ chức thực hiện với các giải pháp, chính sách cụ thể, đo lường được kết quả, có tác động mạnh, kịp thời theo thị trường, coi phát triển khu vực tư nhân là động lực quan trọng trong phát triển kinh tế. Phân bổ lại để sử dụng hiệu quả các nguồn lực Nhà nước và các thành phần kinh tế khác theo nguyên tắc thị trường vào những ngành, lĩnh vực và vùng có hiệu quả cao, có tác động lan tỏa. Khắc phục tư tưởng bao cấp, “xin cho”, ỷ lại; tập trung khoanh vùng để xử lý kịp thời các vấn đề tồn đọng trong giai đoạn cơ cấu lại nền kinh tế trước đây, tránh ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác và các thành quả kinh tế-xã hội.

Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với cải cách bộ máy chính quyền, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trọng dụng nhân tài; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công. Tổ chức thực hiện tốt các hiệp định thương mại tự do (FTA) và chủ động tận dụng các lợi thế của hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ và phục hồi môi trường theo mô hình kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp, tiến hành cơ cấu lại mạnh mẽ ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nhất là chuyển đổi cây trồng, vật nuôi tại một số địa phương chịu ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu; điều chỉnh diện tích đất phù hợp với mô hình sản xuất nông nghiệp mới. Hoàn thiện mô hình, phát triển hợp tác xã kiểu mới theo Luật hợp tác xã, có chính sách mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng thương hiệu nông sản, thủy sản Việt Nam.

Viết Hà

Bình luận

ZALO