Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 19/05/2024 12:59 GMT+7

Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội

Biên phòng - Ngày 3/3, tại Hà Nội, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì Hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động); sơ kết 2 năm thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy hoạch).

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và vai trò to lớn của việc xây dựng môi trường văn hóa, góp phần đẩy mạnh và phát huy các giá trị văn hóa quân sự, ngày 12/5/1992, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 143 về thực hiện Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội. Tiếp đó, ngày 24/11/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3672 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, sau 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động và 2 năm thực hiện Quy hoạch trong toàn quân đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong quân đội vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội thực sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong thời kỳ mới đang đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Việc xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội cũng đặt ra những đòi hỏi mới cao hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất khẳng định, 30 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động đã trở thành một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Toàn quân đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được phổ biến, nhân rộng; 872 tập thể, 124 cá nhân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam khen thưởng; địa phương công nhận trên 93% đơn vị đạt “Đơn vị văn hóa”, 97,5% khu tập thể quân đội đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 99,2% gia đình quân nhân đạt “Gia đình văn hóa”.

Từ Cuộc vận động đã thúc đẩy các phong trào thi đua của quân đội ra đời, tạo ra nhiều giá trị văn hóa cao, là nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong quân đội, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Kết quả đạt được qua 30 năm thực hiện Cuộc vận động đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với ý thức trách nhiệm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan (cán bộ) chính trị các cấp trong toàn quân; sự nỗ lực, vào cuộc, phối hợp hiệu quả từ các tổ chức, đến cá nhân cả trong và ngoài quân đội là cơ sở lý luận, thực tiễn sâu sắc để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng, việc tiến hành Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa, Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa thời gian qua là sự cụ thể hóa sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về văn hóa, để qua đó xây dựng đời sống văn hóa phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị xuất sắc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022. Ảnh: Thùy Trang

Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động với các nội dung, biện pháp, tích cực, chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, văn hóa trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Quyết định số 3672 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo lộ trình đã xác định.

Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí quân đội; động viên và phát huy tiềm năng, sức mạnh tinh thần, trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ, văn nghệ sĩ quân đội, các tổ chức quần chúng trong xây dựng môi trường văn hóa của đơn vị; thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan văn hóa, thiết chế văn hóa các cấp trong quân đội; thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các cơ quan văn hóa của Trung ương và địa phương để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Cuộc vận động.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam trao cờ thưởng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các đơn vị xuất sắc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022. Ảnh: Trọng Đức
Trung tướng Nguyễn Văn Đức trao cờ thưởng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022. Ảnh: Thùy Trang

Tại hội nghị, thừa ủy quyền cấp trên, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã trao cờ thưởng của Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam trao cờ thưởng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng các đơn vị xuất sắc thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 1992-2022.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO