Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/07/2024 07:15 GMT+7

Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện (HL) giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo (viết tắt là Nghị quyết 765), Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã quán triệt, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, tích cực đổi mới nội dung, hình thức HL. Qua đó, tạo bư­ớc chuyển biến toàn diện, nâng cao chất lượng HL, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Cao Bằng xung quanh vấn đề này.

- Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 765 như thế nào, thưa đồng chí?

- Đảng ủy BĐBP tỉnh đã tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, quán triệt các nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, mệnh lệnh hàng năm của cấp ủy, chỉ huy các cấp có liên quan đến HL chiến đấu đến cấp ủy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong BĐBP tỉnh.

Đại tá Đinh Đức Hùng. Ảnh: Văn Tuân

Đồng thời, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác HL.

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 137-NQ/ĐUBP ngày 9/6/2011 của Đảng ủy BĐBP Cao Bằng về nâng cao chất lượng công tác HL chiến đấu, giáo dục chính trị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 1481/KH-BCH ngày 6/10/2014 về triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Đồng thời, lựa chọn 3 đơn vị là Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tiểu đoàn HL-Cơ động để tiến hành chỉ đạo điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị còn lại thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung, yêu cầu của Đề án đã đề ra.

Các cấp ủy, đơn vị cơ sở đã cụ thể hóa vào Nghị quyết lãnh đạo ở cấp mình, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trong cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác HL đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hằng năm, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch HL thông qua Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức triển khai, các đơn vị cơ bản đã nắm vững yêu cầu nhiệm vụ, công tác HL, kịp thời kiểm tra, rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch, phương pháp HL phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh thường xuyên có các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và từng cá nhân là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra HL, hội thao, hội thi để đánh giá chính xác chất lượng, làm cơ sở cho việc báo cáo đề xuất đổi mới công tác HL. Qua kiểm tra, đã phát hiện và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những khuyết điểm, thiếu sót trong việc thực hiện công tác HL tại cơ sở.

- Đề nghị đồng chí cho biết, việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp HL phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

- Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng HL, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng HL ở các đơn vị; chú trọng đổi mới từ khâu soạn, thông qua bài giảng đến tổ chức học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả.

Với phương châm một bài giảng phải kết hợp nhiều phương pháp truyền đạt, trong những năm qua, các đơn vị đã bám sát vào từng nội dung, từng đối tượng để lựa chọn phương pháp truyền đạt cho phù hợp. Hàng năm, căn cứ chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và tình hình thực tế, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy xác định chủ đề HL cho từng thời điểm để tập trung chỉ đạo như: “4 xây, 4 chống” trong HL năm 2013; “Ngày điều lệnh” năm 2015; Năm “HL, điều lệnh, kỷ cương” 2016, 2017.

Thường xuyên cập nhật những nội dung mới về các vấn đề trên biên giới, quan hệ đối ngoại, các tình huống đột xuất.... Kịp thời bổ sung HL để hướng dẫn cho đơn vị hoạt động, bảo đảm chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu chính trị, nghiệp vụ, quân sự, pháp luật và đối ngoại, góp phần nâng cao năng lực, hạn chế sơ hở, thiếu sót cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng tham gia huấn luyện kỹ, chiến thuật sử dụng súng đại liên K53. Ảnh: Dương Giang

Cùng với đó, tổ chức HL tập trung cho toàn đơn vị (vào các ngày giao ban, chào cờ, hội họp tập trung...) các nội dung quân sự, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật chuyên ngành, ưu tiên thời gian cho HL các nội dung cần tập trung quân số. Trong đó, tổ chức HL xoay vòng với các nội dung luyện tập trong từng vấn đề HL của đề mục HL; tăng thời gian tổ chức HL ngoại khóa các nội dung võ thuật, thể lực và điều lệnh; kết hợp HL võ thuật, thể lực trong giờ binh thao và HL điều lệnh trong thực hiện các chế độ, nền nếp của đơn vị.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh tổ chức và phương pháp HL thích ứng với tình hình dịch Covid-19 ở các đơn vị theo đúng hướng dẫn của trên, đảm bảo nội dung, thời gian, chất lượng HL.

- Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 765, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì để lãnh đạo, chỉ đạo công tác HL thời gian tới đạt kết quả tốt hơn?

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những điểm còn hạn chế, nguyên nhân và chúng tôi xác định rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu như sau:

Một là, cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, người chỉ huy các cấp về nhiệm vụ HL.

Hai là, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ HL. Gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Ba là, thường xuyên bám sát thực tiễn, tích cực đổi mới về nội dung, tổ chức, phương pháp HL và công tác bảo đảm cho phù hợp. Coi trọng tập huấn, hội thi, hội thao, tham quan, học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả HL, chống biểu hiện chạy theo thành tích.

Bốn là, coi trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực HL thực hành cho cán bộ, chỉ huy đơn vị cơ sở. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự, các đơn vị bạn để tập huấn, bồi dưỡng, khai thác sử dụng chung trường bắn, thao trường HL.

Năm là, làm tốt công tác chuẩn bị HL, tăng cường tổ chức hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả HL. Thường xuyên tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, gắn kết quả HL với đánh giá, bình xét thi đua, nhận xét cán bộ, phân loại chất l­ượng đảng viên, tổ chức Đảng.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Đức (thực hiện)

Bình luận

ZALO