Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 01:03 GMT+7

Không để người dân phá rừng lấy đất sản xuất

Biên phòng - Tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do, không để người dân phá rừng lấy đất sản xuất; chấm dứt phá rừng với quy mô lớn, phức tạp mới phát hiện.... Đó là một trong những nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh Tây Nguyên triển khai thực hiện.

kwyx569a7e-7072_f_joi00x900_anh_93
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pôk, BĐBP Đắk Lắk tuần tra bảo vệ rừng. Ảnh: Bích Nguyên

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về Banh hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hỗ trợ chủ rừng thường xuyên kiểm tra, truy quét tại các khu rừng trọng điểm có nguy cơ bị phá, lấn chiếm, khai thác gỗ trái pháp luật để có biện pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, có hiệu quả các hành vi xâm hại đến rừng, cương quyết không để xảy ra “điểm nóng”.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo quy định của pháp luật; quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện, chấp hành nghiêm túc ba chủ trương lớn của Thủ tướng Chính phủ (gồm: thực hiện việc đóng cửa rừng tự nhiên; không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác, trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh hoặc các dự án đặc biệt, cấp thiết do Thủ tướng Chính phủ quyết định; không chuyển loại rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ, rừng sản xuất).

Tiếp tục giải quyết tình trạng dân di cư tự do, không để người dân phá rừng lấy đất sản xuất; chấm dứt phá rừng với quy mô lớn, phức tạp mới phát hiện.

Tổ chức giải tỏa, thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm trái pháp luật và có kế hoạch phục hồi, trồng lại rừng, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ, rà soát thực hiện truy suất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến, đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp.

Tiếp tục rà soát theo đúng quy định, đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng quy định của nhà nước. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, chế biến gỗ, lâm sản trái pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các tỉnh Tây Nguyên thực hiện các hoạt động tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều nội dung, hình thức phong phú nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm; xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực, thiếu trách nhiệm, vi phạm tác phong, lề lối làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ đạo các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn, nhất là lực lượng Công an, BĐBP tăng cường công tác phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền các địa phương quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực biên giới, có kế hoạch, phương án cụ thể để đấu tranh và xử lý nghiêm các cá nhân thực hiện hành vi tập kết, buôn bán, nhập khẩu gỗ trái phép, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu gỗ từ nước ngoài về Việt Nam.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO