Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 11:30 GMT+7

“Không có gì quý hơn độc lập tự do” – Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại

Biên phòng - Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng 15-7 nhân kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước (17/7/1966 -17/7/2016). Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội thảo.

5788a0dc937ddbdd09001628
Trung tướng Lê Chiêm khẳng định tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" là chân lý có ý nghĩa lý luận, thực tiễn và giá trị thời đại sâu sắc. Ảnh: Bích Nguyên

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 17-7-1966, trên Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước, khẳng định: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Đây là khẩu hiệu hành động, khẳng định ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam; trở thành nguồn sức mạnh vô địch, quy tụ, đoàn kết và thôi thúc cả dân tộc vùng lên đấu tranh để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng Lê Chiêm khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là một chân lý sáng ngời, có giá trị vĩnh hằng, trường tồn với thời gian, không chỉ cho hôm qua, hôm nay mà còn cho cả mai sau. Với giá trị lịch sử và thực tiễn sâu sắc, năm 2012, bản thảo Lời kêu gọi: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Nhà nước vinh danh là một trong những bảo vật quốc gia cần được gìn giữ và lưu truyền cho các thế hệ mai sau”.

Trung tướng Lê Chiêm cho rằng: Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Người tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới để chúng ta học tập, nghiên cứu và vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Các đại biểu đã thảo luận làm nổi bật nguồn gốc hình thành, hoàn cảnh ra đời, nội hàm cốt lõi, đặc biệt làm rõ tầm vóc và những giá trị lịch sử, thực tiễn to lớn của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nói riêng, đối với phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ của nhân loại tiến bộ trên thế giới nói chung.

img-9232
Hội thảo thu hút đông đảo các nhà lãnh đạo, nhà nghiên cứu khoa học tới dự. Ảnh: Bích Nguyên

Thiếu tướng, PGS,TS Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an cho rằng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, đó không chỉ là tư tưởng của Hồ Chí Minh mà là sự khái quát hóa, hiện thực hóa, đúc kết cô đọng nhất truyền thống yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong suốt mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Để có được độc lập, tự do như ngày nay, dân tộc ta đã phải đổi bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt và trí tuệ tinh hoa của bao thế hệ người Việt Nam. Độc lập tự do đã trở thành chân lý của dân tộc Việt Nam và cũng là chân lý của thời đại. Đó cũng là mục tiêu chiến đấu, là nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh vĩ đại vì nền độc lập tự do của Tổ quốc”.

5788a2dd45bcebba9e000389
“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” không chỉ là tư tưởng mà còn là lẽ sống của dân tộc Việt Nam. Lịch sử càng lùi xa, ta càng thấy giá trị lời của Bác, thể hiện khí phách anh hùng, bản lĩnh cách mạng và cả tầm nhân văn cao cả của Người” - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh Thân Thị Thư khẳng định. Ảnh: Nguyễn Bích

Tham luận tại hội thảo, các đại biểu cũng phân tích, làm rõ tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp nhuần nhuyễn truyền thống yêu nước Việt Nam, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái của nhân loại. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại. Đó cũng là giá trị vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh: “Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên, cổ vũ cả dân tộc Việt Nam nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dù phải chịu nhiều tổn thất, đau thương, mất mát, hy sinh, nhưng kiên quyết, kiên trì kháng chiến cho đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên CNXH. Thực tiễn lịch sử vinh quang và hào hùng được khẳng định bằng thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược của dân tộc ta trong thế kỷ XX đã chứng minh chân lý và sức sống mãnh liệt tư tưởng “Không có gì qúy hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Các tham luận tại hội thảo cũng khẳng định, tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là tiếp nối quá trình đấu tranh đầy gian khổ hy sinh nhưng rất vinh quang, tự hào của nhân dân Việt Nam để giành chính quyền trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tư tưởng này cũng là nhân tố đảm bảo cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Kết luận hội thảo, Trung tướng Lê Chiêm nhấn mạnh: “Con đường đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là con đường cách mạng vô sản, đấu tranh giành độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác".

“Những ý kiến và tham luận tại hội thảo đã khẳng định và làm sáng tỏ thêm tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là xuất phát điểm, là mục tiêu, động lực chiến đấu, là nguồn sức mạnh của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đối với nhân loại tiến bộ, đặc biệt là đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, hòa bình và trở thành chân lý thời đại” - Trung tướng Lê Chiêm khẳng định.

  “Tư tưởng độc lập, tự chủ, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt Nam có từ thời kỳ đầu giữ nước, được nuôi dưỡng và phát triển trong quá trình dựng nước và giữ nước. Độc lập, tự do là kết quả của bao nhiêu mồ hôi, xương máu mà lớp lớp các thế hệ người Việt Nam đã đổ trên những dặm dài lịch sử với nhiều nhọc nhằn và gian khổ, thử thách và hy sinh. Đó là truyền thống quý báu nhất của cả dân tộc. Đó cũng là cội nguồn tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Hồ Chí Minh”- Đại tá, PGS,TS Lê Đình Sỹ, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO