Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 30/11/2023 05:42 GMT+7

Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Biên phòng - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Để cung cấp cho bạn đọc thêm góc nhìn và thông tin về đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đồng bào DTTS lần này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ DTTS, Ủy ban Dân tộc.

jp59_6a
Tại Đại hội DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, năm 2019, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (bên phải) trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc. Ảnh: Thanh Huyền

- Đề nghị ông khái quát vài nét về ý nghĩa, mục đích của đại hội lần này?

- Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đồng bào các DTTS nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, đây cũng là dịp tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong 10 năm qua. Qua đó, chúng ta khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các DTTS đối với thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Đại hội là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại hội đại biểu các DTTS còn là thông điệp quan trọng trong công tác đối ngoại, khẳng định bản chất ưu việt của chế độ XHCN. Thông qua việc tổ chức thành công đại hội, chúng ta đã góp phần làm cho các quốc gia và nhân dân trên thế giới hiểu rõ, hiểu đúng về chính sách dân tộc đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta cũng như những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với đồng bào các DTTS. Trên cơ sở đó, tranh thủ sự quan tâm của Chính phủ các quốc gia và các tổ chức xã hội trên thế giới ủng hộ Việt Nam trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.  

Ở góc độ khác, đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam được tổ chức thành công,  có thể coi như một “vũ khí” trực tiếp góp phần đánh bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

- Sự kiện này đã và đang tác động như thế nào đối với đời sống của đồng bào các DTTS?

- Qua theo dõi và tổng hợp tình hình ở các địa phương, chúng tôi nhận thấy rằng, lần đại hội này đã và đang có tác động tích cực đến việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Việc tổ chức đại hội đại biểu các DTTS các cấp là minh chứng rõ ràng nhất cho sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân tộc, từ đó, làm cho đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng, gắn bó, đoàn kết chặt chẽ hơn dưới ngọn cờ của Đảng. Các cấp, các ngành và các địa phương cũng thấy rõ hơn trách nhiệm lớn lao của mình đối với việc thực hiện chính sách dân tộc. 

Thành phần của đại hội đã hội tụ đầy đủ đại biểu của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đại diện cho các tầng lớp dân cư, các thành phần xã hội, các lĩnh vực, vùng, miền; thể hiện sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Kết quả đại hội sẽ tiếp thêm sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, huy động cao nhất mọi nguồn lực nhằm phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi, biên giới, hải đảo.

Bên cạnh đó, sự kiện này là dịp tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đánh giá đầy đủ và đúng đắn về những thành tựu và tồn tại, những kinh nghiệm trong công tác dân tộc, từ đó đề xuất những chủ trương, chính sách dân tộc phù hợp với giai đoạn mới. Sự kiện này cũng là dịp để đồng bào ở các vùng dân tộc thấy rõ hơn sự chuyển biến tích cực và cả những tồn tại, yếu kém trong việc phát triển kinh tế - xã hội của dân tộc mình, địa phương mình. Trên cơ sở đó, đồng bào sẽ càng nỗ lực lao động, sản xuất, chiến đấu, xóa đói, giảm nghèo thu hẹp khoảng cách về kinh tế - xã hội, mức sống giữa các vùng, miền, các dân tộc.

6enh_6b
Ông Lưu Xuân Thủy (thứ 2 bên trái qua) dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, năm 2019. Ảnh: Thanh Huyền

- Ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tổ chức đại hội ở các địa phương? 

- Công tác chuẩn bị có vai trò quyết định sự thành công của đại hội. Sự chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch tỉ mỉ, có bước đi cụ thể là hết sức cần thiết và quan trọng đối với đại hội đại biểu các DTTS ở địa phương hay ở cấp Trung ương. Muốn tổ chức đại hội đại biểu các DTTS các cấp thành công thì không bao giờ được coi nhẹ và lơ là công tác chuẩn bị đại hội. 

Vấn đề kinh phí tổ chức đại hội ở các cấp còn những khó khăn nhất định, nhưng tôi nghĩ rằng, các cấp lãnh đạo cần hết sức quan tâm, tạo điều kiện và làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng xứng đáng cho những tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. 

Mặt khác, chúng ta cần coi trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau của các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự quan tâm, hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình và có trách nhiệm của đông đảo nhân dân các dân tộc nước ta đối với công tác dân tộc.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Bình Minh (thực hiện)

Bình luận

ZALO