Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 03/12/2023 03:01 GMT+7

Khoảng 62 nghìn người nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Biên phòng - Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban Thu, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, ngay thời điểm Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1-12-2018, việc thu BHXH bắt buộc đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đã được áp dụng. Tính đến tháng 9 năm nay, sau 10 tháng triển khai, đã có 62 nghìn người nước ngoài đóng BHXH bắt buộc tại Việt Nam.

Theo ước tính của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, toàn quốc hiện có hơn 80 nghìn người lao động nước ngoài làm việc, trong đó 90% được cấp giấy phép lao động. Cụ thể, người lao động nước ngoài thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc sau đây tại Việt Nam: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

Từ ngày 1-12-2018 nhóm đối tượng này sẽ tham gia 3 chế độ BHXH là: ốm đau, thai sản và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Còn các chế độ về hưu trí và tử tuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022.

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật BHXH. Còn điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. Người lao động nước ngoài được hưởng lương hưu khi đáp ứng điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH và Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Từ ngày 1-1-2022, hằng tháng, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Còn người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động bao gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất cũng từ thời điểm nêu trên.

Các chế độ về hưu trí và tử tuất có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022.

P.V

Bình luận

ZALO