Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 09:08 GMT+7

Khát vọng phồn vinh, hạnh phúc

Biên phòng - Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Khát vọng thịnh vượng, dân giàu, nước mạnh là nguyện vọng của mỗi người dân, cũng là ý chí của Đảng và Nhà nước ta bấy lâu nay. Sau 35 năm đổi mới, khát vọng ấy đã trở thành động lực, thành đích đến để toàn dân tộc cùng cố gắng thực hiện trong một tương lai không xa.

Chính vì vậy, một trong những điểm nhấn quan trọng trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Không chỉ xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, văn kiện Đại hội còn đưa ra tầm nhìn, định hướng sau 25 năm, gắn với hai cột mốc quan trọng là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 (Việt Nam là nước đang phát triển cơ bản có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao) và 100 năm thành lập nước vào năm 2045 (Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao).

Tại các phiên thảo luận, đa số các đại biểu cho rằng, các mục tiêu trên hoàn toàn khả thi, thậm chí còn sớm vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình. Bởi, nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ Đại hội XII chính là những tiền đề quan trọng để chúng ta hiện thực hóa khát vọng của dân tộc.

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, Việt Nam hiện trong top 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới và nằm trong top 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất, với tăng trưởng kinh tế bình quân 5,9%/năm giai đoạn 2015-2020. Kinh tế vĩ mô ổn định, chất lượng tăng trưởng được cải thiện; quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên...

Đặc biệt, thành quả lớn nhất của nhiệm kỳ qua chính là niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Cũng chính niềm tin ấy sẽ là động lực quan trọng nhất để đưa đất nước ta đi tới những tầm cao mới.

Do đó, thông điệp “dân thụ hưởng” lần đầu tiên được đưa vào dự thảo văn kiện, thể hiện quan điểm của Đảng là tất cả mọi thành quả đều vì người dân. Và cũng là lần đầu tiên trong chủ đề của Đại hội đề cập đến “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, trong đó đặc biệt nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc của nhân dân.

Nhiều ý kiến đặt ra là chúng ta cần hành động như thế nào để hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

Các chuyên gia cho rằng, có rất nhiều việc phải quan tâm trong hành trình đi tới thịnh vượng như hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập; tiếp tục đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến việc tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại.

Vì vậy, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, cụm từ “phát triển kinh tế số” được nhắc đến nhiều lần và được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng thời xác định “phát triển mạnh hạ tầng số, xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia, vùng, địa phương kết nối đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số”.

Năm 2020, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đặt ra mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và phát triển các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực vươn tầm toàn cầu. Mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số Việt Nam sẽ chiếm khoảng 20% GDP và hỗ trợ năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm và qua đó, thúc đẩy GDP Việt Nam tăng thêm khoảng 28-62 tỷ USD.

Phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ XHCN, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính là nguồn động lực mới, to lớn để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Thanh Thảo

Bình luận

ZALO