Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/04/2024 02:14 GMT+7

Khát vọng hùng cường, thịnh vượng

Biên phòng - Đất nước bước vào Xuân Tân Sửu 2021 ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và khát vọng. Đón mừng Xuân mới cũng là thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ, đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để phát triển đất nước ta nhanh và bền vững hơn.

5 năm qua, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; sức cạnh tranh, tiềm lực và quy mô của nền kinh tế được nâng lên. Đặc biệt, so với nhiệm kỳ trước, kinh tế chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Mặc dù, năm 2020 bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 vẫn đạt 6%/năm; lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 14%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng từ 116 tỷ USD năm 2010 lên 343 tỉ USD vào năm 2020; GDP bình quân đầu người đạt 3.521USD; năng suất lao động tăng 5,8%/năm giai đoạn 2016-2020…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả rõ rệt. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy.

Những thành quả đó đã đưa thế và lực của đất nước ngày càng tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Năm 2020, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, đặc biệt, đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tạo nên những dấu ấn tốt đẹp của lực lượng.

Do phát huy được sức mạnh đoàn kết, sự nỗ lực vượt bậc, quyết tâm cao, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, toàn lực lượng BĐBP đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, vùng biển, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở, thực hiện nghiêm hiệp định, quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là kim chỉ nam quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước.

Với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật, ý chí vươn lên mãnh liệt, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam nhất định sẽ lập nên kỳ tích phát triển mới, phấn đấu đến năm 2025 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng của toàn dân tộc.

Biên Phòng

Bình luận

ZALO