Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 02:37 GMT+7

Khảo sát về thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ngày 13-7, Ủy ban Dân tộc đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc khảo sát, đánh giá và báo cáo thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số (DTTS) đối với dân tộc Thái, Tày, Dao.

Ảnh: Minh họa

Được biết, báo cáo của các địa phương sẽ là cơ sở để Ủy ban Dân tộc đánh giá các chính sách sử dụng tiếng nói, chữ viết DTTS, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, đồng thời có giải pháp để thực hiện các chính sách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tiếng nói, chữ viết là hồn cốt của mỗi tộc người. Nhưng trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, nhiều đồng bào DTTS đã quên tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS là việc quan trọng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi tộc người.

Được biết, để góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào DTTS, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Theo dự thảo, việc tổ chức lớp học tiếng DTTS được quy định như sau: Trường hợp tất cả số người học trong một lớp học theo cấp học đều có nguyện vọng học một thứ tiếng DTTS và cùng một trình độ thì lớp học tiếng dân tộc thiểu số đồng thời với lớp theo cấp học.

Trường hợp lớp học chỉ có một số người học có nguyện vọng học một thứ tiếng DTTS thì lớp học sẽ được tách riêng và người học của lớp bao gồm: Người học của một lớp hoặc người học của nhiều lớp khác nhau trong cùng một trường, một cấp học, có nguyện vọng học cùng một thứ tiếng dân tộc thiểu số và cùng một trình độ. Số người học của lớp học tiếng DTTS tối thiểu không dưới 10 người/lớp.

Người học hoàn thành chương trình tiếng DTTS theo cấp học (từ lớp 9 trở lên), được kiểm tra, đánh giá, xếp loại và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành trình độ của cấp học…

Linh Đan

Bình luận

ZALO