Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 01:08 GMT+7

Khảo sát thực hiện Quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Quân đội tại Hải đoàn Biên phòng 38

Biên phòng - Trong 2 ngày 16 và 17/8, tại thành phố Hải Phòng, đoàn công tác của Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) do Đại tá Nguyễn Minh Long, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến khảo sát việc triển khai thực hiện Quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng trong QĐND Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1103/QĐ-CT ngày 7/8/2009 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (gọi tắt là Quyết định số 1103) tại Hải đoàn Biên phòng 38.

Đại tá Nguyễn Minh Long, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức chủ trì làm việc với Hải đoàn Biên phòng 38 về thực hiện Quy chế công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Quang Vinh

Thay mặt lãnh đạo, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 38, Đại tá Nguyễn Văn Sưởng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn đã báo cáo với đoàn công tác về kết quả quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1103 của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực trạng tình hình tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, cán bộ tổ chức ở Hải đoàn; những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân trong quá trình thực hiện quy chế.

Trên cơ sở đó, Hải đoàn Biên phòng 38 đã báo cáo đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1103, tập trung vào: Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cơ quan chính trị; chức trách, nhiệm vụ của cán bộ tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Quân đội hiện nay.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại đơn vị tàu của Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: Quang Vinh

Nhân dịp này, các đại biểu cũng đã trao đổi những cách làm hay, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Từ những thông tin nắm được, đoàn khảo sát nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1103 trong Đảng bộ Quân đội, bảo đảm phù hợp thực tế, hiệu quả thiết thực.

Quang Vinh

Bình luận

ZALO