Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 06:45 GMT+7

Khánh Hòa dựa vào văn hóa để phát triển du lịch

Biên phòng - “Khánh Hòa đã làm tốt việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, dựa vào văn hóa để phát triển mạnh du lịch, làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt được mục tiêu đề ra, trở thành điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều đó cho thấy Khánh Hòa có một vị trí, tầm quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa ở khu vực Nam Trung Bộ...”

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Hải Luận

Đó là phát biểu của Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong đợt kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Khánh Hòa, ngày 10/8.

Cùng đi với đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP; đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa; làm việc với Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Khánh Hòa.

Tỉnh Khánh Hòa có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và thành phố, dân số trên 1,3 triệu người. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã bám sát các tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo phương châm "Xanh, sạch, đẹp, an toàn". Các cộng đồng dân cư đã ứng xử văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa. Đến nay, có 944/968 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 97,5%.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương và tỉnh Khánh Hòa về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Ảnh: Hải Luận

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan chức năng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh Khánh Hòa thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa. Cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về văn hóa, triển khai xây dựng kế hoạch, chiến lược dài hạn để thực hiện.

“Xác định rõ mục tiêu cao nhất của văn hóa, đó là tất cả các hoạt động đều có văn hóa, đúng pháp luật Nhà nước và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, bảo đảm nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Thường xuyên giữ chặt chẽ mối liên hệ với các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao hơn. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có điều kiện cọ xát, học tập, nâng cao trình độ” - Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu.

Hải Luận

Bình luận

ZALO