Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 27/11/2020 09:37 GMT+7

Khẳng định giá trị tác phẩm “Đời sống mới” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Biên phòng - Ngày 4-7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng "đời sống mới" trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

toan-canh-hoi-thao
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Bình Minh

Hội thảo được tổ chức với mục đích làm sáng tỏ cơ sở lý luận, giá trị thực tiễn của tác phẩm "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động, đặc biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi về các nội dung: "Đời sống mới" - tác phẩm đặt nền móng cho xây dựng con người mới, văn hóa mới, xã hội mới; "Đời sống mới" - tác phẩm thể hiện lòng yêu nước, thương dân, bài học quý giá trong tập hợp, vận động quần chúng nhân dân; "Đời sống mới" - tác phẩm khơi nguồn cho mọi phong trào thi đua yêu nước, nền tảng cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, từ Cuộc vận động "Xây dựng nếp sống mới" do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa III) phát động năm 1980, đến Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" năm 1995 và nay là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đã trở thành những minh chứng thiết thực, biểu hiện sinh động cho mọi phong trào thi đua ái quốc trong thời kỳ mới của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Các cuộc vận động đã tạo ra phong trào toàn dân thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, huy động hàng nghìn tỷ đồng góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Được biết, từ tháng 9-2010 đến nay, "Quỹ vì người nghèo" trên cả nước đã tiếp nhận trên 10.500 tỷ đồng, giúp sửa chữa và nâng cấp trên 1,4 triệu nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tạo điều kiện hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo khám, chữa bệnh, học tập, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, cả nước đã có 121.047 xã, phường, thị trấn được công nhận thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa; 83,9% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 71,19% khu dân cư đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; 87,7% thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố có hương ước, quy ước được phê duyệt. Nhân dân đã trực tiếp đóng góp hàng nghìn tỷ đồng, hàng triệu ngày công, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: Với tính chất toàn dân, toàn diện, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tiếp tục là minh chứng thiết thực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; thể hiện tính sáng tạo, kế thừa và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh qua tác phẩm "Đời sống mới" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đời sống mới sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động trong thời gian tới; phát huy sức sáng tạo, khơi dậy và phát huy tính chủ động, sáng tạo, thế mạnh của từng địa phương, vai trò tự quản của cộng đồng, tinh thần tự nguyện, tự giác của mọi người dân trong xây dựng và phát triển đất nước…

Bình Minh

Bình luận

ZALO