Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 07:37 GMT+7

Khẳng định Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là có cơ sở khoa học

Biên phòng - Bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch. Song, chúng không bác bỏ được cơ sở khoa học của việc Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 2/2021). Ảnh: TTXVN

Nhằm bác bỏ vai trò của Đảng, các thế lực thù địch đã trích dẫn một số câu nói của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, như câu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020): “Không có một lực lượng nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn”... rồi cho rằng: “Mức độ tự huyễn của những lời phát ngôn dẫn thượng khiến tôi nhớ đến lời than phiền, nghe được từ hồi cuối thế kỷ trước, của ông Hà Sỹ Phu: “Đảng Cộng sản Việt Nam như người đi đường không biết dùng bản đồ. Thỉnh thoảng lại sa xuống hố. Lóp ngóp bò lên được thì hô vang thắng lợi. Cứ thế, Ðảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” [1] (!).

Viết vậy chứng tỏ các đối tượng này đã cố tình “quên” cảnh đất nước ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Đó là cảnh “nước mất, nhà tan”, dù các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp diễn ra sôi nổi, không ngừng khắp Bắc, Trung, Nam. Mặc dù các phong trào kể trên đều sáng ngời tinh thần yêu nước, bất khuất, song, tất cả đều lâm vào bế tắc và cuối cùng thất bại. Các phong trào đó cho thấy, tất cả các phương án chính trị của các giai cấp đều đã được đưa ra và được lịch sử khảo nghiệm - từ đường lối cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, đến những đường lối theo lập trường nông dân, lập trường tiểu tư sản, lập trường tư sản. Ðường lối của Việt Nam Quốc dân Ðảng theo hệ tư tưởng tư sản thiết tưởng có cái mới, tích cực nhất lúc bấy giờ, nhưng khởi nghĩa Yên Bái vừa bùng lên đã tắt ngấm.

Giữa lúc, “tình hình đen tối như không có đường ra” ấy, sự ra đời, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải là sự áp đặt chủ quan, trái lại, bắt nguồn một cách khách quan từ tính tất yếu lịch sử, từ nhu cầu thiết thân của nhân dân trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc, xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân và bảo vệ Tổ quốc. Vậy là, chỉ khi Đảng Cộng sản ra đời mới lãnh đạo nhân dân ta giành được thắng lợi, thiết lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Việt Nam mới lại có tên trên bản đồ thế giới. Điều ấy chứng tỏ, trong thời đại ngày nay, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân ta mới giành được độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc.

Trong lịch sử dân tộc ta, có lúc, ngoài Đảng Cộng sản còn có các đảng khác, như: Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội... Đảng Dân chủ Việt Nam là “chính đảng của tư sản dân tộc và tiểu tư sản, trí thức yêu nước và tiến bộ Việt Nam”, hoạt động từ tháng 6/1944 đến tháng 10/1988. Đảng Xã hội Việt Nam được thành lập ngày 22/7/1946, dưới vận động của Mặt trận Việt Minh và Đảng Cộng sản Đông Dương nhằm “tập hợp, đoàn kết mọi trí thức yêu nước và dân chủ”. Cả hai đảng trên đều tự giải tán cùng vào năm 1988 và thừa nhận vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đều đã rõ ràng, thế giới thừa nhận, nên không cần nhắc lại.

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, nhất là từ khi đổi mới đất nước (năm 1986) đến nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng giành thắng lợi to lớn, tạo nên nhiều “ấn tượng” với bạn bè quốc tế. Đồng thời, bạn bè quốc tế dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam với sự nể phục, coi Việt Nam là “hình mẫu” để học tập.

Tại hội thảo với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam: 90 năm thành tựu và đoàn kết quốc tế” do Hội Hữu nghị Canada - Việt Nam (CVFS) tổ chức ở thành phố Toronto, ngày 1 đến ngày 2/2/2020, ông Philip Fernandez, thành viên của CVFS, đảng viên Đảng Cộng sản Canada nhấn mạnh: “Uy tín và vị thế cao của Việt Nam trên trường quốc tế đã phản ánh sức mạnh chính trị và ý thức hệ của Đảng, cũng như khả năng tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam khi tìm ra phương hướng trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay và cùng với sự tham gia của nhân dân để đưa ra chương trình nghị sự nhằm xây dựng một nước Việt Nam hiện đại.

Một ưu điểm nổi bật của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là khả năng ứng dụng một cách sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện của Việt Nam để đạt được các mục tiêu ở quy mô quốc gia và quốc tế. Điều này cũng phản ánh niềm tin của người dân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng; niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã được thể hiện khi Việt Nam đã trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu gần như tuyệt đối”.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina Victor Kot cho rằng, trong thế kỷ XX và những thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, Việt Nam đã tạo ra được sự khích lệ lớn lao cho việc hình thành phong trào quốc tế cộng sản, cho cuộc đấu tranh của những người cộng sản và cách mạng, cũng như lịch sử nhân loại. Ông cũng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thành công các chiến lược phát triển đất nước, cũng như đạt được nhiều thành tựu mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng hàng đầu của Liên hợp quốc; đồng thời đã và đang đảm nhiệm, phát huy vai trò “chủ động, tích cực và có trách nhiệm” tại các diễn đàn này, như: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2008 - 2009; 2020 - 2021), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2014 - 2016), Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (1998 - 2000; 2016 - 2018)...

Tất nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng không phải không mắc sai lầm, khuyết điểm. Điều đó đã được Đảng ta nhìn thấy và thẳng thắn thừa nhận, nhưng khuyết điểm đó chỉ tạm thời với từng vụ việc cụ thể, hoặc trong thời gian ngắn, còn xuyên suốt cả quá trình lãnh đạo, Đảng ta luôn giành thắng lợi. Cho nên, khẳng định Đảng lãnh đạo nhân dân ta giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác là hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Điều ấy cũng chứng tỏ khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời đại ngày nay: “Không có một lực lượng nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn” là hoàn toàn có cơ sở lý luận và thực tiễn.

Nguyễn Văn

[1]. Bài “Sáu Mù” của Tưởng Năng Tiến trên trang Việt Nam Thời Báo, ngày 1/7/2022.

Bình luận

ZALO