Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/12/2023 08:24 GMT+7

Khẩn trương hoàn thiện Điều lệnh tác chiến, Điều lệnh chiến đấu

Biên phòng - Sáng 2-4, tại Hà Nội, Hội đồng chuyên ngành Ban Chỉ đạo 92 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị Thông qua Điều lệnh tác chiến, Điều lệnh chiến đấu. Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Ngô Minh Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của trên về yêu cầu và nội dung nghiên cứu, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch nghiên cứu, biên soạn bản thảo, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng đề cương khái quát; tổ chức hội thảo thông qua bản thảo, xin ý kiến các chuyên gia và đánh giá thẩm định ở cấp cơ sở. Sau khi có kết luận của Tổng Tham mưu trưởng, Ban Chỉ đạo 92 các cấp đã chỉ đạo Ban Biên soạn nghiên cứu, điều chỉnh kết cấu các chương, mục, điều, khoản của các tập điều lệnh đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Nội dung các tập điều lệnh đã quán triệt và bám sát đường lối quân sự của Đảng; nghệ thuật quân sự truyền thống của dân tộc, kết hợp với nghệ thuật quân sự hiện đại; thể hiện được tính đầy đủ của từng chương, mục, điều, khoản và điểm, có tính chính xác cao và sát thực tế.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến nhấn mạnh, các tập điều lệnh có giá trị thực tiễn cao, trực tiếp phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị. Kết quả nghiên cứu các tập điều lệnh là cơ sở có giá trị, cung cấp luận cứ khoa học cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác chỉ đạo và thực hiện về hoạt động tác chiến; đồng thời, góp phần bổ sung, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu, ban biên soạn các đơn vị tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng, bổ sung, hoàn thiện bản thảo điều lệnh, bảo đảm nội dung ngắn gọn, súc tích, có tính lô-gíc, từ ngữ dễ hiểu, có sơ cở khoa học, bám sát thực tế; báo cáo về Bộ Quốc phòng qua Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng) để thẩm định, xin ý kiến Hội đồng Khoa học nghệ thuật quân sự Bộ Quốc phòng; tổ chức ban hành bảo đảm đúng thời gian quy định.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO