Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 10:55 GMT+7

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch chuẩn bị hồ sơ, tài liệu triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam

Biên phòng - Chiều 1-3, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP chủ trì cuộc họp với Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu BĐBP và các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả chuẩn bị hồ sơ, tài liệu triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN).

Thiếu tướng Lê Đức Thái phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Hà

Báo cáo tại cuộc họp, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tham mưu trưởng BĐBP cho biết, căn cứ vào Quyết định số 2197/QĐ-TTg ngày 22-12-2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản chi tiết thi hành các luật, quyết định được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và Thông tư số 171/2020/TT-BQP ngày 30-12-2020 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương soạn thảo 2 nghị định, 2 thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN.

Ngay khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Tham mưu BĐBP đã chủ động, tích cực phối hợp với Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu BĐBP và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lập hồ sơ thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật BPVN. Đồng thời, kịp thời tham mưu Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Quốc phòng nội dung chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

Quá trình dự thảo hồ sơ, tài liệu triển khai thi hành Luật BPVN thực hiện đúng trình tự thủ tục, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia, luôn chủ động hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn…

Phát biểu tại cuộc họp, Thiếu tướng Lê Đức Thái biểu dương Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Cục Cửa khẩu BĐBP và các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung triển khai Luật BPVN đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ.

Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu, tinh thần này cần được phát huy trong thời gian tới để hoàn thành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật BPVN đảm bảo chất lượng, hiệu quả nhất.

Đối với những công việc cụ thể, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu Bộ Tham mưu tiếp tục phối hợp với Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ; Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng chỉnh lý dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật BPVN trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng; các cơ quan chức năng tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành văn bản phân công nhiệm vụ triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho BĐBP và các cơ quan liên quan.

Đồng thời, tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP xây dựng, ban hành kế hoạch phân công các cơ quan, đơn vị BĐBP triển khai xây dựng các đề án, dự án, tài liệu trình các cơ quan có thẩm quyền theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các văn bản hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật BPVN đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Viết Hà

Bình luận

ZALO