Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 08/06/2023 04:27 GMT+7

Khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Biên phòng - Là đơn vị có nhiều phương tiện, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát dài ngày trên biển, thời gian qua, Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quản lý, sử dụng tàu thuyền, vũ khí, trang thiết bị... Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50).

Cán bộ Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng động cơ tàu thuyền trước khi xuất bến làm nhiệm vụ. Ảnh: Quảng Chiểu

Trung tá Lê Quang Chiểu, Chính trị viên Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh cho biết: Thực hiện Cuộc vận động 50, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; gắn việc thực hiện Cuộc vận động 50 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và các cuộc vận động khác mà lực lượng BĐBP đang triển khai. Bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Cuộc vận động 50 đã dấy lên phong trào thi đua toàn diện trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật; nắm chắc số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), tổ chức quản lý, khai thác VKTBKT có hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất khác.

Hiện nay, các phương tiện của Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh thường xuyên neo đậu ở vùng nước có độ mặn cao ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng kỹ thuật của phương tiện, khí tài. Bên cạnh đó, một số VKTBKT của đơn vị đã qua sử dụng nhiều năm, xuống cấp, kinh phí hằng năm bảo đảm công tác kỹ thuật còn hạn chế. Trong khi nhu cầu sử dụng trang bị, phương tiện lớn, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật trên biển tăng cao trong 2 năm vừa qua. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, duy trì và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, VKTBKT trong qua trình thực thi nhiệm vụ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 BĐBP tỉnh và cơ quan chuyên ngành cấp trên. Ban Chỉ huy Hải đội đã chủ động đề ra chủ trương lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và được cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình hưởng ứng, tham gia; đồng thời, xác định rõ vai trò, vị trí của Cuộc vận động 50 là một trong những mặt công tác thường xuyên, quan trọng của đơn vị.

Với 6 tàu và 8 phương tiện thường xuyên hoạt động trên biển, trong quá trình sử dụng, huấn luyện, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về Cuộc vận động 50; chấp hành đúng nội quy, quy tắc về sử dụng phương tiện; VKTBKT được sắp xếp quy củ, ngăn nắp, đảm bảo an toàn khi neo đậu, xuất bến cũng như khi thực thi nhiệm vụ trên biển.

Đơn vị tăng cường tổ chức sinh hoạt, học tập, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, công tác bảo đảm kỹ thuật cho các phương tiện ô tô, tàu thuyền, tham gia giao thông tại đơn vị đã được chú trọng. Cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm công tác kiểm tra bảo đảm phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng phương tiện trước, trong và sau khi tham gia giao thông; kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện, hành vi vi phạm của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy.

Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành kỷ luật Quân đội, nội quy, quy định của đơn vị; duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chuyên môn, trực quân số, góp phần đưa Cuộc vận động 50 đi vào nền nếp.

Cuộc vận động 50 tại Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh đã thực sự khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc quản lý, khai thác VKTBKT và khơi dậy phong trào, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 đã góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và các nhiệm vụ đột xuất.

Với những kết quả đã đạt được, từ năm 2014 đến nay, Hải đội 2, BĐBP Quảng Ninh liên tục đạt đanh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được Bộ Tư lệnh BĐBP đánh giá cao trong công tác quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

Duy Khiêm

Bình luận

ZALO