Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 07:45 GMT+7

Khai mạc Triển lãm "Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử"

Biên phòng - Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), ngày 18-8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm được tổ chức nhằm góp phần giúp các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Lê Vũ Huy, Phụ trách Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh: “Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc. Trách nhiệm của những người Việt Nam yêu nước chân chính trước hết là hiểu đúng, nhận thức rõ về ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Tám. Mặt khác, mỗi người, mỗi tập thể phải biết phát huy truyền thống, tinh thần, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thượng tá Lê Vũ Huy phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được chia thành 3 phần đã làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Phần 1 với chủ đề "Mùa thu lịch sử": Trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Phần 2 với chủ đề "Sức mạnh niềm tin": Giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo cùng những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, qua đó bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

“Tiếp bước vinh quang” là chủ đề của phần ba, với nhiều hình ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Một góc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu nhiều tài liệu, hiện vật mang giá trị lịch sử quý như: Bộ sưu tập truyền đơn, báo chí phát hành trước và trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945; Bộ sưu tập vũ khí thô sơ tự vệ (gươm, giáo, mác, kiếm...) của nhân dân sử dụng trong ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền; Bộ sưu tập sắc lệnh, văn bản của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành trong những năm đầu của chính quyền cách mạng (gồm: Sắc lệnh số 05-SL của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc bãi bỏ cờ Quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam; Sắc lệnh số 14-SL về việc ấn định thời hạn và thể lệ cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc dân Đại hội; Diễn văn khai mạc và báo cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa...).

Bộ kèn đồng được Ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử hành Quốc ca trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sáng ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Thanh Thuận
Bộ sưu tập Truyền đơn phát hành trước Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945. Ảnh: Thanh Thuận
Bản Tuyên ngôn độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm cũng trưng bày nhiều hiện vật tiêu biểu, đặc sắc, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử, như: Bộ sưu tập truyền đơn, báo chí cách mạng phát hành trước Tổng khởi nghĩa năm 1945; Bản Tuyên ngôn Độc lập; Bộ kèn đồng được Ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử hành Quốc ca trong buổi lễ Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sáng ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 30-9.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO