Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/07/2024 08:47 GMT+7

Khai mạc triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”

Biên phòng - Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chiều 3-2, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và tham quan triển lãm.

1x8z_1-2
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng, thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, gồm 4 nội dung chính. Phần 1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam: Trưng bày thể hiện khái quát bối cảnh ra đời, các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt (tháng 2-1930), Luận cương chính trị (tháng 10-1930) đã khẳng định những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

mczwbty1v5-24508_f_k66ewm511_2
Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Phần 2: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945): Trưng bày phản ánh giai đoạn Đảng quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp yêu nước, xây dựng nên lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, trưởng thành về mọi mặt, bắt đầu từ Tự vệ công nông, Cứu Quốc quân, Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, nhằm chuẩn bị cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và chế độ phong kiến tay sai vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, với các giai đoạn cách mạng quan trọng (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945); cùng đồng bào cả nước tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Phần 3: Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc (1945-1975): Trưng bày phản ánh dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

gs3inyelbm-24508_f_k66ewm5d2_3
Các đại biểu thăm quan triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận
axc70hz2m6-24508_f_k66ezvck3_4
Một góc trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Thanh Thuận

Phần 4: Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1975-2019): Trưng bày phản ánh về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam với thực hiện ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm diễn ra từ ngày 3 đến ngày 9-2 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. 

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO