Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 31/05/2023 05:11 GMT+7

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2021

Biên phòng - Ngày 27-4, tại Trường Trung cấp Biên phòng 1 đã diễn ra lễ khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP-AN) cho đối tượng 4 năm 2021. Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Hiệu trưởng Trung cấp Biên phòng 1 dự và phát biểu khai mạc lớp học.

Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 1 phát biểu khai mạc lớp học. Ảnh: Mạnh Tuyên

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2021 có 57 học viên là cán bộ, sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và Trường Trung cấp Biên phòng 1.

Trong thời gian 2 ngày (27,28-4), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề như: Quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; pháp luật về giáo dục QP-AN; xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai mạc lớp học, Đại tá Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là chủ trương nhất quán trong đường lối QP-AN của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, 100% học viên viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4 theo quy định.

Hà Thu

Bình luận

ZALO