Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 08:56 GMT+7

BĐBP Hà Giang:

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3

Biên phòng - Ngày 2-8, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 năm 2016.

Tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh có các học viên là đồn trưởng, tiểu đoàn trưởng, chính trị viên, các phó đồn trưởng, chính trị viên phó và một số trưởng ban khối cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được tiếp thu những nội dung cơ bản như: Quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Phát biểu chỉ đạo lớp học, Thượng tá Vàng Đình Chiến, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Hà Giang đã quán triệt mục đích, yêu cầu của lớp học, trong đó nhấn mạnh, trong thời gian học tập, các học viên cần tích cực nghiên cứu tài liệu, nắm chắc những nội dung cơ bản; từ đó vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn trên từng cương vị công tác....

Tiến Thắng

Bình luận

ZALO