Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 13/06/2021 05:50 GMT+7

Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV

Biên phòng - Sáng 20-7, Quốc hội khoá XIV nước CHXHCN Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Nhất. Tới dự phiên khai mạc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà n­ước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, đại diện Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế.

dsc-0362
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XIV. Ảnh Viết Hà

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, cuộc bầu cử đại biểu QH khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22-5-2016 đã được tổ chức đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân. Hơn 99% số cử tri đã đi bỏ phiếu để lựa chọn bầu ra 494 đại biểu QH là những người tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí và trí tuệ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những công việc quan trọng của đất nước tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trong tiến trình sinh hoạt dân chủ, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân và vai trò của hệ thống chính trị đối với sự kiện trọng đại này, góp phần củng cố sự gắn bó, niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Với sự tín nhiệm, tin tưởng của đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch QH mong rằng, mỗi đại biểu Quốc hội khóa XIV cần nỗ lực rèn luyện không ngừng, tu dưỡng đạo đức, trình độ, năng lực công tác, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hiện có hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, xứng đáng với danh hiệu Người đại biểu của nhân dân.

Theo Chủ tich QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH khóa XIV bắt đầu nhiệm kỳ trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh những thuận lợi cơ bản do thành tựu của công cuộc đổi mới 30 năm qua mang lại, đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đặt ra cho Quốc hội, các đại biểu Quốc hội những nhiệm vụ nặng nề nhưng cao cả. Nhân dân và cử tri kỳ vọng QH khóa XIV sẽ kế thừa, phát huy những thành tựu của những khóa trước, tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mình. Trong những tháng đầu năm 2016, tình hình thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế toàn cầu phát triển không ổn định, thị trường tài chính, tiền tệ biến động khó lường; tình hình Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp… đang đặt ra nhiều thách thức đối với vấn đề bảo vệ và phát triển của đất nước ta trong tình hình mới.

Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ những chuyển biến tích cực của kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội, thì diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân. Tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường còn khá nghiêm trọng. Đặc biệt, sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Quốc hội chia sẻ khó khăn với đồng bào cả nước và yêu cầu các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nâng cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết có hiệu quả, nhanh chóng những vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vì vậy, Chủ tịch QH yêu cầu, mỗi đại biểu QH nhận thức rõ trách nhiệm trước đồng bào, cử tri cả nước để học tập, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh để tích cực, chủ động và sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm kỳ QH khóa XIII đã khép lại với những hoạt động sôi nổi, tiếp tục làm giàu thêm truyền thống vẻ vang của 70 năm QH Việt Nam và thể hiện được vai trò cơ quan cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước XHCN Việt Nam trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng; hoạt động đối ngoại QH được đẩy mạnh, góp phần tăng cường công tác đối ngoại, ngoại giao giữa QH, nhân dân Việt Nam và QH, nhân dân các nước trên thế giới. Những kết quả đó là một trong những tiền đề quan trọng, là bài học kinh nghiệm quý báu cho QH khóa XIV và những nhiệm kỳ QH tiếp theo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh, QH khóa XIV bắt đầu hoạt động trong điều kiện trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước vẫn còn có thời cơ, thách thức đan xen và tiềm ẩn nhiều thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết đồng lòng đưa đất nước ta vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. 

Với tinh thần đó, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng kiến nghị QH quan tâm định hướng lớn: Tập trung xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, để tiếp tục thể chế hóa hệ thống chính trị, các quan điểm, đường lối của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò, hiệu lực quản lý của Nhà nước, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, ổn định xã hội, tăng cường an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư yêu cầu QH bám sát đường lối chủ trương của Đảng, nắm chắc diễn biến của cuộc sống, tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, đổi mới quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm tốt hơn tính dân chủ, pháp chế, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 nước ta có những đạo luật cơ bản, cần thiết, điều chỉnh các quan điểm xã hội, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tập trung vào các lĩnh vực thiết chế trong hệ thống chính trị, phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ thống Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN với yêu cầu phát triển đồng bộ kinh tế thị trường, coi trọng hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên, tài chính, tiền tệ, đầu tư kinh doanh, môi trường....

Đấu tranh với những tiêu cực của xã hội, tình trạng thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong các lĩnh vực trên. Quan tâm đến giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa thông tin, dân tộc, tôn giáo, chính sách xã hội và quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế... Ngoài ra, nâng cao hiệu quả giám sát của QH, thông qua giám sát, kịp thời phát hiện, có các kiến nghị, chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các chính sách pháp luật hiệu quả...

dsc-0344
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, QH khóa XIV. Ảnh Viết Hà

Nâng cao chất lượng trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước về các dự án quan trọng của đất nước tác động lớn đến kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng đến tư tưởng, quyền lợi của nhân dân, đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm lợi ích chung của quốc gia, phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu trong Kỳ họp thứ nhất, QH sẽ xem xét bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là nhiệm vụ hệ trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu QH. Đề nghị các vị đại biểu sáng suốt lựa chọn bầu hoặc phê chuẩn những người xứng đáng vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý có hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Viết Hà

Bình luận

ZALO