Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 05:51 GMT+7

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Biên phòng - Sáng 24-3, tại Nhà Quốc hội (QH), QH khóa XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu QH vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11. Ảnh: CTV

Dự Phiên khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH; Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch QH; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch QH; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, QH khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 vào thời điểm cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của QH khóa XIV. Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ. Suốt chặng đường gần 5 năm qua, QH đã nỗ lực, đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Theo Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi còn những khó khăn, thách thức đan xen, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong bộ máy Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức không ngừng cải tiến, đổi mới và luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc.

“Kỳ họp này là dịp để chúng ta đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác, từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực đưa đất nước vững bước vào thời kỳ phát triển mới. Có thể nói, đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước” - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV. Ảnh: CTV

Đối với chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ 11, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Kỳ họp sẽ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa XIV của QH; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của: Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

QH sẽ xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử.

Ngoài ra, QH sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe các báo cáo về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 11; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, QH Khóa XIV. QH sẽ nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Bầu cử quốc gia từ khi thành lập đến tháng 3-2021; nghiên cứu, xem xét một số báo cáo khác của Chính phủ, trong đó có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Viết Hà

Bình luận

ZALO