Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 21/02/2024 04:05 GMT+7

Kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Biên phòng - Ngày 25-3, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIV, QH nghe Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia (HĐBCQG) Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: CTV

Theo Chánh văn phòng HĐBCQG, từ khi thành lập cho đến nay, HĐBCQG đã khẩn trương triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu QH; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp trong phạm vi cả nước theo đúng quy định pháp luật, tiến độ đề ra, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Theo thống kê sơ bộ, HĐBCQG đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu QH khóa XV, 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tính đến ngày 19-3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Tổng số người ứng cử đại biểu QH là 1.084 người, đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu QH được bầu.

Để đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chánh văn phòng HĐBCQG Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND và các quy định liên quan, trong thời gian tới, HĐBCQG phối hợp với các cơ quan tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Phân bổ ứng cử viên đại biểu QH ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương theo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ. Tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND các cấp. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đúng thời hạn quy định.

Bên cạnh đó, thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo đúng tiến độ. Rà soát danh sách cử tri, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Tổ chức để người ứng cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu QH, đại biểu HĐND. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt, thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử theo các giai đoạn với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu nhằm tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhất là ý nghĩa của cuộc bầu cử, danh sách những người ứng cử; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch…

Viết Hà

Bình luận

ZALO