Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 22/05/2024 01:56 GMT+7

Huy động sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn biên giới tỉnh Lào Cai, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trịnh Tường, BĐBP Lào Cai tuần tra biên giới. Ảnh: Trung Dũng

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tới toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh và 18 chi, đảng bộ cơ sở. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động bám nắm tình hình, tích cực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cảnh quan môi trường ở đơn vị và địa bàn khu vực biên giới. Từ đó, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị về ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trên mọi mặt công tác.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nói riêng, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai và các đơn vị luôn tích cực tham gia luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố biên giới và tổ chức diễn tập cụm tác chiến Biên phòng đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, được Ban chỉ đạo diễn tập các cấp đánh giá cao; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Mặt khác, nhằm huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong 10 năm qua, các đơn vị của BĐBP Lào Cai đã tham mưu thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của 83 Tổ tự quản đường biên, cột mốc, 321 Tổ tự quản về an ninh, trật tự thôn, bản biên giới; huy động 91.308 lần/363.295 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng chức năng, nhân dân tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai thực hiện nhiều giải pháp nhằm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đủ số lượng, có chất lượng, hoạt động có hiệu quả. Tiêu biểu là việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giới thiệu 4 đồng chí là Đồn trưởng, Chính trị viên đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, thành phố biên giới; 13 cán bộ tham gia cấp ủy các xã, phường, thị trấn biên giới.

BĐBP Lào Cai cũng giới thiệu 12 cán bộ Biên phòng giữ chức danh Phó Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn biên giới; phân công 109 cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt tại 109 chi bộ thôn, bản biên giới và 361 đảng viên phụ trách 1.713 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Nhờ đó, cơ sở chính trị tại các địa phương biên giới không ngừng được củng cố, hiệu quả hoạt động của các chi, đảng bộ trên địa bàn được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh việc củng cố cơ sở chính trị, BĐBP Lào Cai cũng tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn; giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự chung tay, góp sức của những người lính quân hàm xanh, đời sống của nhân dân trên địa bàn và “bộ mặt” nông thôn các xã, phường, thị trấn biên giới tỉnh Lào Cai đã thay đổi tích cực, ngày càng khởi sắc. Trong 10 năm qua, BĐBP Lào Cai đã giúp được 550 hộ dân thoát nghèo bền vững.

Trong công tác đối ngoại, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thường xuyên đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức, phương pháp đối ngoại ở các cấp; chủ động kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại Biên phòng với đối ngoại nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ Biên phòng trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hiểu biết lẫn nhau, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Qua 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được những hiệu quả rõ nét như: tổ chức tuần tra song phương 91 lần/2.980 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia; tuần tra liên hợp 110 lần/11.446 lượt cán bộ, chiến sĩ mỗi bên tham gia; kết nghĩa 10 đồn Biên phòng của BĐBP Lào Cai với 15 đồn, trạm phía bạn Trung Quốc; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa 6 cụm dân cư hai bên biên giới...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu, BĐBP Lào Cai làm nhà giúp dân. Ảnh: Trung Dũng

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai sẽ thực hiện các nội dung trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 và Chương trình số 159-Ctr/TU ngày 27/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai.

Hai là, chủ động nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; phối hợp xử lý kịp thời các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự trên tuyến biên giới tỉnh Lào Cai; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại...

Bốn là, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Lào Cai

Bình luận

ZALO