Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 08:37 GMT+7

Hướng tới việc xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo và phục vụ

Biên phòng - Ủy ban Dân tộc (UBDT) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 nhằm xác định rõ những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC của UBDT giai đoạn 2021-2030.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác CCHC Nhà nước của UBDT giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Cẩm Linh

Báo cáo tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 của UBDT cho thấy, ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, lãnh đạo UBDT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai toàn diện đối với tất cả các vụ, đơn vị, đặc biệt đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác CCHC. UBDT đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo CCHC (kế hoạch CCHC hằng năm, ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện...); tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về CCHC và các lớp tập huấn công tác CCHC cho công chức, viên chức; chỉ đạo khắc phục và hoàn thiện những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các vụ, đơn vị. Đến nay, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBDT đã có chuyển biến rõ nét, cơ bản đáp ứng được các quy định chung cũng như yêu cầu đề ra.

Theo ông Lý Bình Huy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, UBDT, việc thực hiện CCHC của UBDT diễn ra ở 6 lĩnh vực (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính) được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước theo hướng kiến tạo, phục vụ.

UBDT xác định, lĩnh vực cải cách thể chế là một trong những lĩnh vục quan trọng để cụ thể hóa nhiệm vụ CCHC và góp phần nâng tầm công tác dân tộc. Chính vì vậy, công tác này được đặc biệt quan tâm. Trong 9 năm qua, UBDT đã tập trung xây dựng 43 văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc gồm: 3 nghị định của Chính phủ, 7 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 9 thông tư liên tịch, 24 thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, thủ tục theo quy định và đảm bảo tính khả thi đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, UBDT cũng triển khai có hiệu quả hệ thống thể chế, cơ chế chính sách pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc. Trong giai đoạn 2011-2020, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành 228 luật, bộ luật và hơn 200 văn bản dưới luật liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc. Hầu hết các địa phương đã nghiêm túc thực hiện, góp phần đưa hệ thống chính sách, pháp luật về vùng dân tộc thiểu số đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ.

Để góp phần triển khai hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật xuống các cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số, UBDT đã tổ chức 43 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho 3.240 lượt người; chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành tổ chức 13 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, thu hút hơn 6.500 người tham gia...

Mặt khác, UBDT đã triển khai kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia. Hệ thống quản lý văn bản đã được triển khai tới tất cả các đơn vị của UBDT. 100% văn bản đến và đi đều được số hóa và cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản điều hành. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử đạt tỷ lệ 100%. Trong triển khai các nhiệm vụ, UBDT đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông, triển khai văn bản điện tử, chữ ký số, chứng thư số; duy trì việc ứng dụng hệ điều hành tác nghiệp và thư điện tử trong trao đổi công việc; áp dụng các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 của UBDT.

“UBDT kiến nghị với Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách pháp luật cho phù hợp với thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đẩy mạnh cải cách thể chế trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị Chính phủ tiếp tục xem xét điều chỉnh việc chấm điểm chỉ số CCHC cho phù hợp với đặc thù của UBDT...” - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho biết.

Công tác cải cách tổ chức bộ máy công tác Nhà nước trong giai đoạn vừa qua cũng được UBDT quan tâm. Nhờ đó, mô hình quản lý Nhà nước về công tác dân tộc đã đi vào ổn định và từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ.

Về cơ cấu, mỗi nhiệm kỳ đều có sự bổ sung, hoàn thiện bộ máy để tăng cường chuyên môn về lĩnh vực công tác dân tộc. Về chức năng, nhiệm vụ đang ngày càng hoàn thiện trên cơ sở các nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc. Đến nay, cơ quan làm công tác dân tộc được kiện toàn hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay. UBDT có 19 vụ, đơn vị, cả nước có 52 cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số có Phòng Công tác dân tộc.

Theo ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT, trong giai đoạn 2021-2030, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu của công tác CCHC và định hướng phát triển công tác dân tộc trong thời kỳ mới, UBDT đề xuất ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đồng bộ khả thi trong việc xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các địa phương để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách thể chế; kịp thời phát hiện và giải quyết những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc...

Bên cạnh đó, UBDT sẽ tập trung triển khai có hiệu quả Chính phủ điện tử về công tác dân tộc, nâng cấp Cổng dịch vụ công của UBDT đáp ứng đầy đủ tính năng, tiêu chuẩn, sớm chấm dứt tình trạng sử dụng song song văn bản giấy và các văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc...

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO