Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 21/06/2024 05:06 GMT+7

Huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - BĐBP Lạng Sơn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 231,740km với 474 cột mốc quốc giới và quản lý, kiểm soát 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu phụ, quản lý địa bàn 20 xã, 1 thị trấn, với 176 thôn, trong đó có 72 thôn giáp biên. Những năm qua, khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn được Đảng, Nhà nước, địa phương quan tâm đầu tư, xây dựng về mọi mặt; kinh tế, xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại tá Ninh Văn Hợp phát biểu chỉ đạo tại Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới khóa 64 năm 2021. Ảnh: Vi Toàn

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, tiền giả, mua bán người, đưa dẫn, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép có thời điểm phức tạp; những thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của BĐBP Lạng Sơn.

Xác định nhiệm vụ công tác huấn luyện phải được gắn chặt với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ tác chiến, nên ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 765) và Đảng ủy BĐBP ban hành Nghị quyết 454-NQ/ĐU ngày 30/7/2013 về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” (sau đây viết tắt là Nghị quyết 454), Đảng ủy BĐBP Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh tổ chức quán triệt tới mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đồng thời, ban hành nghị quyết, kế hoạch về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu-giáo dục chính trị sát với tình hình thực tế đơn vị, địa bàn.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cấp ủy, chỉ huy, kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban Quân huấn, Ban Tác huấn và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện của các đơn vị. Đồng thời, bám sát chương trình huấn luyện cơ bản của BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo tổ chức tập huấn cho các đối tượng đảm bảo thống nhất, khoa học, phù hợp với đặc điểm, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị. Gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị; lấy kết quả huấn luyện là một tiêu chí để xét thi đua khen thưởng và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Bên cạnh đó, tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Qua học tập, quán triệt, giúp bộ đội thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, nhất là các mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp huấn luyện, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động, từ đó, xây dựng ý thức trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại đơn vị.

Căn cứ vào nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo hằng năm, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình, nội dung huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng, đủ nội dung và thống nhất đến từng tuần cho tất cả các đơn vị. Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sát với thực tiễn tình hình đơn vị, địa bàn, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện.

Ngoài các nội dung theo chương trình huấn luyện cơ bản, các đơn vị đã thông qua thực tiễn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ biên giới để bổ sung nội dung, biện pháp huấn luyện, làm cho huấn luyện ngày càng thiết thực; đồng thời, phổ biến, truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, công tác, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong bảo vệ biên giới, qua đó, hỗ trợ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Đặc biệt, để đảm bảo tốt công tác huấn luyện trong bối cảnh các đơn vị của BĐBP tỉnh vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra một số giải pháp, trong đó có giải pháp kết hợp tự nghiên cứu với huấn luyện tập trung; tổ chức huấn luyện nhiều đợt, xoay vòng cuốn chiếu, huấn luyện bù, vét; đối với các tổ, chốt xa, đơn vị giao một số bài về chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách để lên lớp; đối với đối tượng là sĩ quan chỉ huy không có điều kiện học tập trung thì cá nhân tự nghiên cứu. Tổ chức huấn luyện kết hợp thực hiện nhiệm vụ thường xuyên như: Tuần tra biên giới, kiểm soát cửa khẩu, học mới ôn cũ, học đến đâu biết đến đó, đảm bảo làm cho bộ đội hiểu rõ nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt trong công tác.

Ngoài các đợt tập huấn do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức, các đơn vị đã chủ động phát huy tốt tinh thần tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, học hỏi truyền thụ kinh nghiệm lẫn nhau, nhất là việc biên soạn giáo án điện tử, sử dụng trình chiếu powerpoint. Kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để nắm chất lượng huấn luyện, sau khi kết thúc môn học, cán bộ huấn luyện đưa ra các nội dung ôn tập và tiến hành kiểm tra. Đối với hình thức kiểm tra được thực hiện không chỉ bằng kiểm tra viết, mà còn sử dụng hình thức kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm, viết bài thu hoạch, kiểm tra nhận thức, tổ chức hội thi, hội thao đánh giá kết quả.

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị luôn gắn với tình hình thực tiễn chiến đấu, công tác và thực hiện nhiệm vụ; tổ chức huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành làm chính, sát với tình hình nhiệm vụ đơn vị, địa bàn; lấy huấn luyện đồn Biên phòng làm trung tâm, các biện pháp công tác nghiệp vụ làm nòng cốt, với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đi sâu huấn luyện những nội dung chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, kỹ chiến thuật phục vụ thiết thực cho thực hiện nhiệm vụ chính trị và sẵn sàng chiến đấu, trên cơ sở yếu khâu nào thì tập trung khắc phục khâu đó.

Để nâng cao khả năng sử dụng các loại hỏa lực, các đơn vị đã chủ động mời cán bộ huấn luyện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện biên giới tổ chức tập huấn giúp cán bộ, chiến sĩ nắm, sử dụng được các loại hỏa lực hiện có của đơn vị. Trong diễn tập, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thống nhất đưa các nội dung huấn luyện, luyện tập theo các bước, các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo phù hợp với thực tiễn công tác. Thông qua diễn tập, trình độ công tác chỉ huy tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, khả năng hiệp đồng chiến đấu của người chỉ huy cơ quan và đơn vị được nâng lên, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

Công tác giáo dục chính trị đã bám sát Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục truyền thống; các đơn vị đã biên soạn giáo án, bài giảng điện tử được từ 30% đến 50% tổng số các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, giúp người học hiểu bài được nhanh hơn, sâu hơn. Thông qua huấn luyện, đã trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết, làm chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của bộ đội, nâng cao công tác chỉ huy thực hành chiến đấu, năng lực chuyên môn; cán bộ, chiến sĩ nắm và thực hành được các động tác cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng vũ khí trang bị hiện có trong biên chế; biết vận dụng vào tình hình thực tế, xử lý tình huống trên biên giới, địa bàn khi xảy ra.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết 454 của Đảng ủy BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình huấn luyện, có từ 78% cán bộ, chiến sĩ đạt khá, giỏi trở lên; tổ chức tập huấn được 72 lớp/2.073 lượt người, kết quả 100% đạt khá, giỏi; tham gia hội thi, hội thao do Bộ Tư lệnh BĐBP và địa phương tổ chức đạt kết quả cao.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 765, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã rút ra một số kinh nghiệm quý báu trong công tác huấn luyện. Đó là nhiệm vụ huấn luyện phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng; chỉ huy các cấp phải trực tiếp chỉ huy, quản lý, điều hành công tác huấn luyện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời uốn nắn những điểm yếu, tồn tại trong huấn luyện; phải có sự phân công, phân cấp rõ ràng, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân phụ trách với kết quả hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị.

Công tác huấn luyện phải bám sát chỉ đạo của cấp trên, gắn công tác huấn luyện với chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy của đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và hướng dẫn cho các đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm túc.

Đồng thời, phải coi trọng công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng làm cơ sở, để mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ huấn luyện. Gắn giáo dục chính trị tư tưởng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn của cán bộ, chiến sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Về phương hướng lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, với phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với thực hiện “bốn xây và bốn chống” trong huấn luyện để mọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có trình độ kỹ chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, năng lực chỉ huy sáng tạo, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu sát với tình hình, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn công tác của đơn vị, địa bàn.

Hai là, thường xuyên quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ chiến thuật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khắc phục triệt để tư tưởng ngại khó, ngại khổ, chủ quan, khoán trắng công tác huấn luyện cho cấp dưới.

Ba là, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện chặt chẽ, toàn diện cho các đối tượng, theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Phát huy tốt vai trò tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra của các Phòng chức năng; chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ huấn luyện, cán bộ giảng dạy chính trị.

Bốn là, tổ chức huấn luyện đúng phương châm, tư tưởng chỉ đạo. Tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng bảo đảm phù hợp, sát với thực tế chiến đấu; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội. Tăng cường tổ chức diễn tập sát thực tế đơn vị, địa bàn; chú trọng công tác kiểm tra, hội thi, hội thao ở các cấp, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả; kiên quyết khắc phục “bệnh thành tích” trong huấn luyện.

Năm là, tích cực đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm huấn luyện về mọi mặt; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến mô hình học cụ; đảm bảo vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản từng bước trường bắn, thao trường huấn luyện kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, khu huấn luyện điều lệnh, hoạt động thể thao cấp đồn. Gắn huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành điều lệnh, pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; không để xảy ra mất an toàn trong huấn luyện.

Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn

Bình luận

ZALO