Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 09:02 GMT+7

Huấn luyện gắn với rèn luyện

Biên phòng -

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn biên giới, các đơn vị BĐBP thường xuyên coi trọng và thực hiện nghiêm công tác huấn luyện gắn với duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, tổ chức phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp; tăng cường rèn luyện thể lực, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác huấn luyện của các đơn vị BĐBP.

Lê Hoàng (thực hiện)

Bình luận

ZALO