Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/09/2023 09:20 GMT+7

Họp Quốc hội: Thảo luận việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Biên phòng - Quốc hội dành cả ngày 31/10 để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Các đại biểu tham dự một phiên họp. Ảnh: TTXVN

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội dành cả ngày 31/10 để thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Trước đó, Quốc hội nghe Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về nội dung này.

Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân theo dõi.

Tại Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát. Để xây dựng dự thảo báo cáo, Đoàn giám sát chuyên đề đã ban hành Kế hoạch giám sát, xây dựng đề cương yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo chuyên đề giám sát; phân công các thành viên, tổ công tác phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị để chuẩn bị các báo cáo, làm việc trực tiếp với Chính phủ, 15 bộ, 15 địa phương.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 4 lần cho ý kiến đối với báo cáo của các cơ quan về lĩnh vực này. Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp dự buổi làm việc của Đoàn Giám sát với một số bộ, ngành, địa phương.

Một số lĩnh vực trọng tâm của chuyên đề giám sát này là: Hoàn thiện các cơ chế, chính sách; công tác tham mưu ban hành, tổ chức thực hiện các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm và 5 năm; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng vốn nhà nước; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên viễn thông; công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

Tới nay, các bộ, ngành, địa phương đã gửi đủ các báo cáo theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Quá trình giám sát, các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc tiếp thu và báo cáo bổ sung theo yêu cầu.

Bước đầu, hoạt động giám sát chuyên đề tối cao của Quốc hội đã có tác động, ảnh hưởng, chuyển biến mạnh mẽ tới việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Công tác giám sát đã giúp các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc và có trách nhiệm hơn trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhiều bộ, ngành, địa phương qua kết quả giám sát ban đầu của Đoàn giám sát và giám sát chuyên đề của Quốc hội đã chủ động ban hành kế hoạch, giải pháp, phân công trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân để chấn chỉnh, khắc phục ngay.

PV (TTXVN

Bình luận

ZALO