Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 10:56 GMT+7

Hơn 32% vụ việc về động vật hoang dã do người dân cung cấp được xử lý thành công

Biên phòng - Năm 2022, người dân cung cấp 1.153 vụ việc liên quan đến động vật hoang dã (ĐVHD), trong đó 97,7% vụ việc có phản hồi. Trong đó, tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc về ĐVHD nói chung là 32,7% và tỷ lệ xử lý thành công vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống là 34,8%. Cả hai chỉ số đều tăng nhẹ so với năm 2021, tuy vẫn thấp hơn so với kết quả ghi nhận năm 2019 và 2020.

Cá thể gấu được giải cứu khỏi một vụ nuôi nhốt trái pháp luật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Ảnh: Bích Nguyên

Từ năm 2005, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã phối hợp chặt chẽ với người dân và các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm về ĐVHD. Phòng bảo vệ ĐVHD của ENV trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10 vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo qua Đường dây nóng miễn phí 1800-1522.

Sau đó, các thông tin được ENV chuyển giao đến cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. ENV cũng cập nhật toàn bộ quá trình và kết quả xử lý các vụ việc trong hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV.

Từ năm 2019, ENV bắt đầu phân tích hiệu quả công tác xử lý các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo tại tất cả các địa phương trên cả nước với mục tiêu cung cấp cho lãnh đạo chính quyền những thông tin cần thiết để đánh giá hiệu quả công tác thực thi pháp luật của các cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ ĐVHD tại địa phương.

Các chỉ số đánh giá bao gồm: tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc về ĐVHD được người dân thông báo đến cơ quan chức năng, tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống và tỷ lệ phản hồi của các cơ quan chức năng địa phương đối với các vụ việc do người dân thông báo.

Nhìn chung, trên mọi tiêu chí đánh giá (tỷ lệ xử lý vụ việc thành công, tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến ĐVHD còn sống và tỷ lệ phản hồi), hiệu quả công tác xử lý các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo trên cả nước đã có sự cải thiện trong năm 2022 so với kết quả năm 2021.

Quảng Nam, Thanh Hóa và Đồng Nai là 3 địa phương đứng đầu cả nước trong nỗ lực xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo trong năm 2022. Ảnh: ENV

Trong năm 2022, tỉnh Quảng Nam vinh dự là địa phương đạt thành tích nổi bật và toàn diện nhất (đứng đầu mọi tiêu chí) trong công tác xử lý các vụ việc do người dân thông báo, với tỷ lệ xử lý thành công các vụ việc nói chung đạt 84,6% và tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến ĐVHD còn sống là 94,1% - đều là mức cao nhất ghi nhận trên cả nước.

Với việc tích cực xử lý 100% các thông tin vụ việc cùng phản ứng kịp thời sau khi tiếp nhận thông tin, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm từ ĐVHD, gỡ bỏ các thực đơn quảng cáo ĐVHD trái phép, đồng thời tịch thu và tiếp nhận chuyển giao 1.172 cá thể ĐVHD còn sống trong năm 2022.

Ngoài ra, hai tỉnh Thanh Hóa và Đồng Nai cũng nằm trong số các địa phương có hiệu quả xử lý thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo trong năm 2022 tốt nhất cả nước. Cơ quan chức năng hai tỉnh này đã phản hồi 100% các thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo và đạt tỷ lệ thành công cao cả trong việc xử lý các vụ việc nói chung và các vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống nói riêng.

Đặc biệt, Đồng Nai, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Nam, Bình Thuận, Bình Dương và Cần Thơ đều là các địa phương phản hồi 100% các thông tin vụ việc do người dân thông báo. Tuy nhiên, tỷ lệ phản hồi cao chỉ thực sự phát huy ý nghĩa nếu “song hành” cùng với hiệu quả xử lý cao, như những kết quả đã được ghi nhận tại các tỉnh Quảng Nam, Đồng Nai và Thanh Hóa.

Đáng tiếc, ENV chưa ghi nhận hiệu quả cao trong công tác xử lý các thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo nói chung và vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống nói riêng tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đây là hai thành phố ghi nhận số lượng vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo nhiều nhất trên cả nước và do đó các cơ quan chức năng cũng phải đối diện với khối lượng công việc lớn nhất.

Trong năm 2022, các cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý thành công 16,9% các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo và tỷ lệ xử lý thành công các vụ liên quan đến ĐVHD còn sống cũng chỉ đạt 18,1%. Các tỷ lệ này tại Hà Nội lần lượt là 28,3% và 32,8%.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO