Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 23/07/2024 07:00 GMT+7

Hội thảo về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới

Biên phòng - Chiều 22-9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội thảo về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu kết luận hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Phát biểu định hướng thảo luận tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam có đủ sức mạnh để tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất là vấn đề có tính chiến lược, cấp thiết, điều này đã được xác định cụ thể trong văn kiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, những nội dung chỉ đạo, định hướng về quân sự, quốc phòng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam đã xác định: Trên cơ sở tiềm lực, điều kiện của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại cả về tổ chức biên chế; trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến, vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm về mọi mặt, bảo đảm cho quân đội ngày càng mạnh lên, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở các nội dung trên, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng đề nghị các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đủ sức đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá, xây dựng quân đội trong thời kỳ mới bao hàm ý nghĩa rộng và mang tính toàn diện cả về tổ chức, biên chế; trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến; nguồn nhân lực; vũ khí trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm. Trong đó, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, bảo đảm cho quân đội ngày càng mạnh lên, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu tham luận tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, cơ quan chức năng liên quan cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung phù hợp, từ đó hoàn chỉnh trình cấp có thẩm quyền ban hành bộ tiêu chí làm cơ sở xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO