Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 21/05/2024 04:39 GMT+7

Hội thảo Luật Biên phòng Việt Nam

Biên phòng - Ngày 23-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hội thảo góp ý dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN). Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội thảo.

9slu_a1
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Viết Hà

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh BĐBP cho biết, thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết của Quốc hội; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3141/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thành lập Ban soạn thảo Luật BPVN. Ngày 26-7-2019, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban soạn thảo Luật BPVN đã ban hành các Quyết định thành lập Tổ Biên tập và giao Bộ Tư lệnh BĐBP là cơ quan thường trực của Ban soạn thảo, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương thực nhiện nhiệm vụ soạn thảo Luật BPVN.

Đến nay, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức hội thảo lần 1 vào tháng 5-2019, tiến hành các bước xin ý kiến các cơ quan Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và UBND 44 tỉnh, thành phố có biên giới. Sau khi Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, dự thảo Luật BPVN gồm 7 chương, 32 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động biên phòng; hoạt động cơ bản về biên phòng; lực lượng BĐBP; hợp tác quốc tế và phối hợp thực thi hoạt động biên phòng; đảm bảo thực thi hoạt động biên phòng và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của các cá nhân về hoạt động biên phòng.

je5s_a2
Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh báo cáo đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Viết Hà

Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh đề nghị các đại biểu cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hoạt động biên phòng (Điều 1, Điều 3); hoạt động cơ bản về biên phòng (Chương II); vị trí, chức năng, quyền hạn của BĐBP (Điều 8, Điều 9); phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng (Điều 17); nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức về hoạt động biên phòng (Điều 24 đến Điều 30) để hoàn thành dự thảo Luật, đảm bảo chất lượng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 1-2020.

Tại hội thảo, các đại biểu đã có ý kiến đóng góp sâu sắc về những nội dung cụ thể tại các điều của dự thảo Luật, làm nổi bật vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế phối hợp của lực lượng BĐBP. Đặc biệt, các đại biểu cho ý kiến để làm rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách của BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới và đối ngoại biên phòng... 

nqtw_a3
Trung tướng Tăng Huệ tham luận tại hội thảo. Ảnh: Viết Hà

Theo Trung tướng Tăng Huệ, nguyên Tư lệnh BĐBP, Luật BPVN cần làm rõ, lực lượng BĐBP là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước, làm nhiệm vụ nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Do đó, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP bao trùm cả về lĩnh vực chính trị, an ninh, quân sự và đối ngoại.

5iz6_a4
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Viết Hà

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Ban soạn thảo, trên cơ sở ý kiến tham gia của các vị đại biểu, quán triệt, tuân thủ các nghị quyết, quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến các Bộ, ngành.

Rà soát hoàn chỉnh toàn bộ dự thảo Luật, làm nổi bật nhiệm vụ, quyền hạn, chức trách của BĐBP. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh BĐBP; các báo cáo đánh giá tác động; kết quả khảo sát, các ý kiến đã được các Bộ, ngành, UBND các tỉnh tham gia, đến tháng 12-2019 hoàn thành toàn bộ hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận vào tháng 1-2020.

Viết Hà

Bình luận

ZALO