Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 12/04/2021 08:48 GMT+7

Hội thảo khoa học về xây dựng thế trận lòng dân trong thời kỳ mới

Biên phòng - Ngày 15 và 16-5, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng thế trận lòng dân - Nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

591a76ef471e3c2629002143
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Minh Tuấn

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, phân tích làm rõ quan điểm mới theo tinh thần Nghị quyết XII của Đảng về “thế trận lòng dân”, xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới; những vấn đề đặt ra đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay về xây dựng “thế trận lòng dân”; đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”...

591a71111441aa63940017a9
Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Minh Tuấn

Hội thảo được tổ chức trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua đẩy mạnh học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Chính vì vậy, hội thảo có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm bổ sung lý luận, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Minh Tuấn

Bình luận

ZALO