Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 02/04/2023 06:41 GMT+7

Hội thảo khoa học về chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc

Biên phòng - “40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng” là chủ đề của Hội thảo khoa học cấp Quốc gia do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức chiều 28-12 tại An Giang.

Trên 70 tham luận, bài phát biểu có tính chất chuyên sâu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử… tại hội thảo đã tiếp tục làm rõ đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Nhà nước ta; quyết tâm đánh thắng kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; chủ trương, quan điểm chiến lược nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giúp nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng, trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Giúp nhân dân nước bạn là tự giúp mình”.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ quá trình xây dựng, tổ chức lực lượng, chuẩn bị chiến đấu và chiến đấu thắng lợi; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia, đem lại Chiến thắng chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng ngày 7-1-1979 - bước ngoặt lịch sử góp phần mở ra kỷ nguyên mới của hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội trên đất nước Việt Nam và Campuchia.

Hội thảo cũng đã đúc kết, rút ra những bài học kinh nghiệm và bài học lịch sử về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, sự phát triển của nghệ thuật quân sự, nhằm vận dụng, phát huy hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979- 7/1/2019).

Đăng Bảy

Bình luận

ZALO