Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 21/02/2024 08:51 GMT+7

Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam”

Biên phòng - Sáng 6-12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam”, dự hội thảo có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

d6g2_fullsizerender-1
Đoàn Chủ tịch hội thảo. Ảnh: Ông Quốc Chính

Dự hội thảo còn có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu lãnh đạo các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam và hơn 400 đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Ngày 22-12-1944, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên, tiền thân của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập, hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của chi bộ đảng và chính trị viên đảm nhiệm công tác chính trị.

Dù còn những khó khăn, thiếu thốn của buổi đầu thành lập, song hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã có mục tiêu, phương hướng rõ ràng. Đó là: Lấy công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng và công tác binh vận của Đảng làm cơ sở cho mọi hoạt động của Đội. Điều đó khẳng định quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của Tổng cục Chính trị gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam.

Trải qua các thời kỳ lịch sử, với các tên gọi khác nhau: Từ Cục Chính trị, Chính trị Cục Bộ Quốc phòng, Cục Chính trị Bộ Quốc phòng - Tổng chỉ huy đến Tổng cục Chính trị (7-1950), Tổng cục Chính trị luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương xác lập, củng cố, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Chiến thắng của Quân đội trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã chứng minh và khẳng định công tác Đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng - yếu tố quyết định phát huy sức mạnh chính trị, tinh thần, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

0d63_fullsizerender-2
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Ông Quốc Chính

Hội thảo khoa học “Tổng cục Chính trị - 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam” nhằm góp phần giáo dục truyền thống, tiếp thu kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động Cơ quan Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân. Thông qua đó, nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia… Định hướng chính trị, tư tưởng; đề cao tính chủ động nhạy bén trong nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay.

Các tham luận tại hội thảo đã tiếp tục làm rõ, khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị đối với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Nhất là làm rõ hơn quá trình ra đời, phát triển của Tổng cục Chính trị gắn với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị qua các giai đoạn cách mạng.

Khẳng định cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam và những đòi hỏi của thực tiễn đối với hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Trên cơ sở làm sáng tỏ những kinh nghiệm về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị qua các thời kỳ lịch sử, các ý kiến thảo luận cũng đã đề xuất nội dung, biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đòi "phi chính trị hóa" quân đội. Đồng thời, nêu bật những thành tựu, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh, Cơ quan Tổng cục Chính trị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO