Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 30/01/2023 06:04 GMT+7

Hội thảo Khoa học quốc gia về tư tưởng Hồ Chí Minh

Biên phòng - Ngày 24-8, tại Phú Yên, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập”. Hội thảo có sự tham gia của 100 nhà khoa học đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các địa phương trong cả nước.

5b7fafaf22f7c761b6000d45
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Oanh

Tiến sĩ Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cho biết: Hội thảo nhằm khẳng định tầm vóc và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ hơn giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh ở cả hai phương diện lý luận và thực tiễn.

Nổi bật là các nội dung: Đặt lợi ích dân tộc lên trên hết, tư tưởng chi phối và xuyên suốt trong quá trình hoạt động chính trị của Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh vận dụng những quan điểm chính trị tiến bộ vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chính quyền mới; Hồ Chí Minh nhấn mạnh sự cần thiết phải có khoa học và nghệ thuật hoạt động chính trị; đúc kết những đặc điểm của tư tưởng chính trị, sự sáng suốt nhìn xa trông rộng, nhạy bén, linh hoạt cao độ, quả cảm, quyết đoán trong chiến lược, chiến thuật và đối sách, tính hiệu quả và trung thực chính trị, sự nhất quán giữa nói và làm...

Hầu hết các bài viết, báo cáo gửi đến hội thảo là những nghiên cứu chuyên sâu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm sáng tỏ thêm quá trình hoạt động và những cống hiến của Người trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Kế thừa và phát huy tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh tạo nên “sức mạnh mềm” nhằm tăng cường thế và lực của đất nước trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.

5b7faf8a22f7c761b6000d44
Tiết mục văn nghệ ngợi ca cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Oanh

Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Trong bối cảnh trong và ngoài nước đang có những diễn biến phức tạp, đan xen những thời cơ và thử thách, những tiêu cực và tích cực, những nghịch lý…, chúng ta tiếp tục nghiên cứu tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh là một chủ đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất to lớn; chẳng những góp phần khẳng định giá trị lịch sử và thời đại với những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên lĩnh vực chính trị học mà còn trực tiếp phục vụ cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ ở tầm chiến lược cho đất nước.

Phương Oanh

Bình luận

ZALO