Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 11:37 GMT+7

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950” diễn ra vào đầu tháng 10-2020

Biên phòng - Sáng 25-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông (1950-2020).

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Thùy Trang

Hội thảo có chủ đề “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 - Tầm nhìn chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”, được diễn ra ngày 2-10-2020 tại Lạng Sơn, với 8 nội dung chính và gần 90 bài tham luận. Dự kiến sẽ có khoảng 300 đại biểu, phóng viên tham dự hội thảo.

Các nội dung chính của hội thảo gồm: Làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; phân tích âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ thực hiện Kế hoạch Rơve nhằm đối phó với sự lớn mạnh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp; tình hình và khả năng ứng phó của thực dân Pháp ở biên giới Cao Bằng - Lạng Sơn trước đòn tiến công chiến lược của ta.

Đồng thời, hội thảo cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh khi quyết định mở Chiến dịch Biên giới. Phân tích làm rõ quá trình chuẩn bị và xây dựng lực lượng; bảo đảm vũ khí trang bị, hậu cần cho một chiến dịch có ý nghĩa chiến lược mang tính bước ngoặt; sự tham gia đóng góp của đông đảo các tầng lớp nhân dân cho Chiến dịch Biên giới.

Bên cạnh đó, hội thảo còn tái hiện cuộc chiến đấu của các chiến trường cả nước trong Thu - Đông 1950 nhằm phối hợp, “chia lửa” với Chiến dịch Biên giới; vai trò, đóng góp của hậu phương, căn cứ địa cách mạng, đặc biệt là hậu phương tại chỗ thuộc các tỉnh Việt Bắc; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tranh thủ, phát huy sự giúp đỡ của quốc tế.

Tại hội thảo, các bài tham luận tập trung làm rõ vai trò của nhân tố chính trị tinh thần, nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phân tích làm rõ thêm những nét độc đáo, đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đặc biệt là nghệ thuật chiến dịch làm nên Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950. Nêu bật tầm vóc, ý nghĩa của Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950; tập trung khái quát, đúc rút những bài học lịch sử và kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần vận dụng vào hoạt động xây dựng QĐND Việt Nam, củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Mặt khác, hội thảo đi sâu luận giải những nhân tố cơ bản làm nên thành công của Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 về sức mạnh chiến tranh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân tộc; ý chí, tinh thần sáng tạo, dũng cảm, kiên cường của QĐND Việt Nam; vai trò của các lực lượng tham gia chiến dịch, trong đó có quân và dân Cao - Bắc - Lạng; đóng góp của lực lượng vũ tranh và nhân dân trên các chiến trường phối hợp.

Lý giải vì sao Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến thắng biên giới góp phần quan trọng làm thay đổi cục diện chiến tranh: Ta bước sang giai đoạn chiến lược phản công và tiến công, thực dân Pháp chuyển dần sang chiến lược phòng ngự; đồng thời đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của nghệ thuật chiến dịch, cuộc kháng chiến của ta chuyển từ hình thái chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy, kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn.

Ngoài ra, hội thảo cũng khẳng định thắng lợi của Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 đánh dấu bước phát triển vượt bậc về trình độ tác chiến của quân đội ta, sau chiến thắng biên giới, quân đội ta tiếp tục được xây dựng, củng cố và phát triển nhanh chóng, với nhiều đơn vị chủ lực mạnh, mở các chiến dịch lớn và giành thắng lợi vang dội, đặc biệt là “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950” được tổ chức nhằm khẳng định và làm rõ: Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950; nghệ thuật chỉ đạo và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là tổ chức bảo đảm, phối hợp chiến đấu của các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để làm nên “Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950”. Chủ trương, quá trình chuẩn bị và thực hành kế hoạch tác chiến của ta trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950. Diễn biến, kết quả và nghệ thuật quân sự đặc sắc trong các trận đánh có ý nghĩa quan trọng, giải phóng một vùng biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, tạo bước chuyển căn bản của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950, vận dụng và phát huy trong sự nghiệp sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Hội thảo nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào và nhân dân đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng thời, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức, lòng tự hào; xây dựng niềm tin, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO