Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 10:09 GMT+7

Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Biên phòng - Ngày 28-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019). Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

kbwn_anh-1
Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định những giá trị to lớn của bản Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng ta, nhân dân ta. Đồng chí nhấn mạnh, hội thảo là dịp để chúng ta nghiên cứu và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và ý nghĩa lý luận, vai trò cương lĩnh định hướng của bản Di chúc mà người để lại cho Đảng và nhân dân ta. Đồng thời, qua hội thảo này, chúng ta có dịp nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã làm được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 60 bản báo cáo, tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý và các nhà khoa học. Các tham luận đã đi sâu làm rõ những nội dung và giá trị sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Di chúc đã tổng kết những bài học quý báu về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; Di chúc khẳng định niềm tin và sự cổ vũ toàn dân tộc Việt Nam quyết tâm hoàn thành thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Di chúc là bản cương lĩnh với những chủ trương định hướng lớn về xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; Di chúc với vấn đề đoàn kết quốc tế; Thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc.

cj27_anh-2
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Hà Phương

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đều thống nhất khẳng định, sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa đến những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, cùng những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Một trong những nội dung quan trọng trong Di chúc của Người được nhiều ý kiến luận giải, đó là những định hướng chiến lược về khôi phục kinh tế-xã hội, xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân sau chiến tranh. Những định hướng đó có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cả hôm qua, hôm nay và mai sau.

Nhiều tham luận của các đại biểu đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước cho thấy những kết quả rất ý nghĩa mà các ban, bộ, ngành, địa phương đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phát huy những thành tựu đạt được trong 50 năm qua, khắc phục hạn chế còn tồn tại, các tham luận cũng nêu ra nhiều bài học và giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi di nguyện của Người.

5368_anh-3
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Hà Phương

Kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, 50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên cổ vũ các thế hệ người Việt Nam tiếp tục phấn đấu, tiến lên giành những thắng lợi mới. Đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Di chúc của Người tiếp tục là cơ sở lý luận, thực tiễn và là chỉ dẫn quý báu để cán bộ, Đảng viên và toàn Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, trở thành “Đảng đạo đức, Đảng văn minh”, xứng tầm là Đảng lãnh đạo thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn.

Hà Phương

Bình luận

ZALO