Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 05:50 GMT+7

Hội thảo "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn"

Biên phòng - Sáng 14-8, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969-2019)”.

img-2835
Hội thảo một lần nữa khẳng định vai trò, sức sống trường tồn của bản Di chúc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta. Ảnh: Hoàng Chang

Phát biểu đề dẫn tại buổi hội thảo, TS. Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc ta, Di chúc là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn không chỉ cho giai đoạn cách mạng đã qua, mà còn cho cả những chặng đường sắp tới của cách mạng Việt Nam. Đó là những lời căn dặn đầy tâm huyết về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về xây dựng một Đảng trong sạch vững mạnh; về chiến lược con người; về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; về tình đoàn kết quốc tế… của một Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.”

Các ý kiến tham luận tại buổi hội thảo xoay quanh 5 chủ đề lớn: Bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung vào bản Di chúc; công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc tại Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước; những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người, nhất là các tư tưởng trong bản di chúc.

Các tham luận được đưa ra tại hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tiễn lịch sử của cách mạng Việt Nam 50 năm qua. Qua đó, khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Hoàng Chang

Bình luận

ZALO