Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 21/03/2023 08:44 GMT+7

Hội nghị Trung ương 8, khóa XII thành công tốt đẹp

Biên phòng - Chiều 6-10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

tbt-phat-bieu-be-mac-1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: VGP

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã nghiêm túc nghiên cứu, chuẩn bị, sôi nổi thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận và quy định của Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Trong năm 2018 và nửa đầu nhiệm kỳ khóa XII, sự nghiệp phát triển đất nước đã có những chuyển biến tích cực, đáng mừng, toàn diện trên các lĩnh vực, năm sau tốt hơn năm trước. Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, thỏa mãn, bởi vì trước mắt chúng ta vẫn đang có rất nhiều khó khăn, thách thức, vẫn còn nhiều việc lớn, việc khó phải làm và phải làm tốt hơn nữa mới có thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

“Tôi đề nghị từng đồng chí Trung ương, trên cương vị công tác của mình, ngay sau Hội nghị này, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội quý IV, cả năm 2018 và các năm tiếp theo”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

15-mszd
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Ảnh: GVP

Trước đó, trong 5 ngày diễn ra, Hội nghị Trung ương 8 đã thảo luận và thông qua nhiều vấn đề quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020; Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2019; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đặc biệt, Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương là: Đồng chí Võ Thái Nguyên và đồng chí Trần Đức Thắng.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức: Khai trừ ra khỏi Đảng.

Trung ương thống nhất quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng là: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội; Tiểu ban Điều lệ Đảng; Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Hà Phương (tổng hợp)

Bình luận

ZALO