Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 09:03 GMT+7

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn toàn quân năm 2018

Biên phòng - Ngày 16-1, tại Hà Nội, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyên huấn toàn quân năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

1-56047
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: CTV

Hội nghị đánh giá, trong năm 2017, công tác tuyên huấn trong toàn quân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đó là chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nhiệm vụ có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội. Chủ động quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chủ động triển khai công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường Quân đội. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng chặt chẽ, đúng kế hoạch. Công tác thông tin, tuyên truyền, thông tấn, báo chí giữ vững tôn chỉ, mục đích; chủ động, nhạy bén, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội, các vấn đề nhạy cảm, các hoạt động huấn luyện, bắn đạn thật…

Việc đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được tăng cường. Công tác thi đua, khen thưởng có sự đổi mới. Công tác văn hóa, văn nghệ được triển khai thực hiện nhiều nội dung, đạt kết quả tốt. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ Quân đội, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn vững vàng, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hội nghị chỉ rõ, công tác tuyên huấn vẫn còn hạn chế, đó là: Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; nhận thức của bộ đội chưa đầy đủ và sâu sắc; chất lượng tham mưu và xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo về công tác tuyên huấn có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng hướng dẫn, kế hoạch về công tác tuyên huấn ở một số đơn vị cơ sở có nội dung còn sao chép của trên, chưa sát với đơn vị; công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ xã hội của bộ đội có nơi, có lúc chưa chặt chẽ, nhất là với cấp phân đội.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên huấn toàn quân trong năm 2017. Đồng thời yêu cầu ngành tuyên huấn quân đội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Quân ủy Trung ương thể hiện trong các chiến lược, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết Quân ủy Trung ương lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2018; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ...

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đổi mới giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, kịp thời bổ sung nội dung, chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn theo tinh thần các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong tuyên truyền, đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; phản bác những quan điểm sai trái trên không gian mạng giai đoạn 2015 - 2020; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; giữ vững niềm tin, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội...

Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung trọng tâm của công tác tuyên huấn năm 2018; gắn hoạt động thi đua, khen thưởng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không chạy theo thành tích; biểu dương, khen thưởng kịp thời cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến trong huấn luyện, chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo...

Viết Lam

Bình luận

ZALO