Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 07:48 GMT+7

Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021

Biên phòng - Chiều 4-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) và Chính phủ điện tử (CPĐT) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Văn phòng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hùng

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC và xây dựng CPĐT Bộ Quốc phòng, năm 2021, công tác CCHC và xây dựng CPĐT trong Bộ Quốc phòng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nhận thức về CCHC và xây dựng CPĐT có nhiều chuyển biến tích cực; các mục tiêu, yêu cầu CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021 cơ bản hoàn thành.

Bộ Quốc phòng đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, điều hành của trên về CCHC và xây dựng CPĐT. Đối với công tác cải cách thể chế đã tiến hành kiểm tra đối với 141 Thông tư do Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã kiểm tra đối với 1.257 văn bản quy phạm nội bộ do chỉ huy các cơ quan, đơn vị ban hành để triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo thức năng, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã công bố 21 TTHC thực hiện trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; 59 TTHC ở mức độ 3 và 4 liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được đồng bộ hóa kết quả hồ sơ, gồm: lĩnh vực chính sách, công nghệ thông tin, báo chí, mật mã dân sự, chứng thực điện tử, quản lý biên giới, quản lý vật liệu nổ và tiền chất nổ.

Trong cải cách tổ chức bộ máy đã thẩm định, đề nghị tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức biên chế đối với một số cơ quan, đơn vị, đồng thời rà soát các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Công tác cải cách tài chính công và xây dựng CPĐT, Chính phủ số cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì điểm cầu tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Vân Anh

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh BĐBP tại hội nghị, năm 2021, Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về CCHC và xây dựng CPĐT; kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế làm việc, xây dựng CPĐT và đạt được một số kết quả nổi bật như: cải cách thể chế; cải cách TTHC, tổ chức bộ máy; cải cách về chế độ công vụ; tài chính công và xây dựng CPĐT, Chính phủ số.

Đặc biệt, trong cải cách tổ chức bộ máy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu giảm 29 tổ chức với 175 cán bộ, chiến sĩ bằng 16,06%. Trong cải cách TTHC, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết 21 thủ tục hành chính theo phương thức điện tử trên Cổng Dịch vụ quốc gia, Cổng Thông tin một cửa quốc gia và Cổng Thông tin thủ tục biên phòng điện tử với 46.187 lượt thủ tục cho các cá nhân, tổ chức; đồng bộ dữ liệu xuất, nhập cảnh lên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Quốc phòng...

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích, kết quả của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC và xây dựng CPĐT năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện toàn diện các nội dung CCHC, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn và gắn kết chặt chẽ CCHC với việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị về công tác CCHC.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu; triển khai và hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về thực hiện TTHC mức độ 3 và 4 trên môi trường điện tử; đơn giản hóa TTHC và cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Đồng thời vận hành có hiệu quả Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, hệ thống thông tin điện tử một cửa và thực hiện công bố, công khai các TTHC theo quy định; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong Bộ Quốc phòng, các văn bản hướng dẫn, quy định về hồ sơ điện tử trang bị kỹ thuật quân sự...

Hoàng Vân - Mạnh Hùng

Bình luận

ZALO