Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 02/12/2021 10:27 GMT+7

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Biên phòng - Sáng 2-2, tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, đại diện thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, đại diện các tỉnh, thành...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chúng ta đã trải qua 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, hai năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa kết thúc thành công rất tốt đẹp, đã thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

5n16_a1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên đã để lại ấn tượng tốt đẹp về những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 70 năm lịch sử lập hiến, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu trong việc lựa chọn, kế thừa, phát triển những giá trị tinh hoa để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Tổng Bí thư nêu rõ: Cùng với thành công đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là thành công rực rỡ Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016. Bộ Chính trị khoá XI đã ban hành Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 04-01-2016, trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tiếp đó, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu quy định và tiến độ đề ra.

Tổng Bí thư đề nghị, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu tài liệu, sôi nổi thảo luận, tích cực đóng góp nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Hội nghị. Ngay sau Hội nghị, các cấp uỷ, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Hội nghị đã nghe phổ biến: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị của Thủ tướng về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung.

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh, thành phố đã thảo luận và đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn thêm về cơ cấu, số lượng, thành phần, độ tuổi người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

dg76_a2
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CTV

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thống nhất cao về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Kết quả của hội nghị sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trong toàn đảng, toàn quân, toàn dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của các quy luật, vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; đề cao quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, có hiệu lực hiệu quả; đồng thời giúp các cấp, các ngành, các địa phương tiến hành các bước trong hoạt động bầu cử nhằm tiếp tục xây dưng, củng cố và toàn diện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do nhân dân và vì nhân dân.

Nhấn mạnh bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm Đại hội lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 70 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam thành công tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng khẳng định kết quả của cuộc bầu cử sẽ góp phần quan trọng vào việc phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành, các cơ quan hữu quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng thời gian theo quy định của công việc về bầu cử như quyết định cơ cấu, thành phần, lựa chọn đại biểu, thành lập tổ chức bầu cử địa phương...

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng rằng, với sự tập trung lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc tích cực đầy trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành địa phương và cơ quan liên quan, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tiến hành an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Bình luận

ZALO