Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 06:24 GMT+7

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017

Biên phòng - Ngày 10-1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị.

dsc-6893
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy cho biết, trong năm 2017, công tác dân vận có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; quan tâm chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Năm 2017, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận các địa phương đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các đề án, tổ chức hiệu quả hội nghị chuyên đề, giao ban công tác dân vận theo khu vực.

Những đóng góp của công tác dân vận với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng địa phương và của đất nước: Kinh tế - xã hội đạt 13/13 chỉ tiêu, vượt mức đề ra; công tác đối ngoại được tăng cường, tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2017, tạo thế và lực mới cho đất nước.

dsc-6896
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thùy Trang

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả đạt được của công tác dân vận các cấp, góp phần quan trọng vào việc xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, bảm đảm quốc phòng - an ninh, đời sống của nhân dân. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề nhiệm vụ năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”.

Để thực hiện tốt chủ đề trọng tâm của năm 2018, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các chủ trương nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới hoạt động trong công tác dân vận, mỗi cán bộ, đảng viên cần gần gũi nhân dân, “nói ít làm nhiều” để tạo sự tin tưởng cho nhân dân, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân, gắn với lợi ích nhân dân. Kết hợp thực hiện dân chủ ở cơ sở, xử lý ngay những vấn đề bức xúc, phức tạp ngay ở cơ sở.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp, các ngành cần đánh giá, rút kinh nghiệm công tác dân vận theo yêu cầu được nêu tại Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng yêu cầu Ban Dân vận các cấp thiết thực triển khai phong trào “Dân vận khéo”, nhân rộng cuộc thi viết về các tấm gương dân vận khéo, qua đó nêu bật những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào này, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO