Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 07:41 GMT+7

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Biên phòng - Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (gọi tắt là 01-KL/TW). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Đồng chủ trì hội nghị còn có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Thành ủy thành phố Hà Nội cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự điểm cầu tại Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh BĐBP có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP; Thủ trưởng Bộ Tham mưu, các Cục cùng đại diện các cơ quan chức năng trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong những năm tiếp theo để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nhân rộng, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo tóm tắt kết quả 2 năm triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Việc triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, Ban Tuyên giáo ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hàng năm phù hợp với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị trong cả nước. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, khắp các địa bàn trong cả nước được nhân rộng.

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vừa chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tạo chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Quá trình học tập và làm theo gương Bác góp phần xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, đã có nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, tác phong nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, được nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 7 tham luận đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 4 gương điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần lan tỏa những mô hình mới, những việc làm ý nghĩa, thiết thực trong học tập và làm theo Bác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm.

Tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp cần tích tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; đồng thời, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy Đảng chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo gương Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể.

Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO