Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 01:01 GMT+7

Hội nghị Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Biên phòng - Ngày 24-9, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

240919ha28
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị. Ảnh: QĐND

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo TCCT và các thành viên trong hai tiểu ban.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ QUTƯ thành lập Tiểu ban văn kiện và Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; thông qua kế hoạch công tác của các tiểu ban và thảo luận về dự kiến chủ đề, phương châm, kết cấu đề cương Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận và biểu dương trách nhiệm của TCCT đã chỉ đạo Tổ biên tập văn kiện và Cơ quan thường trực các tiểu ban tích cực chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất phục vụ hội nghị. Đồng chí Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thành viên các tiểu ban, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực công tác, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 747 của Thường vụ QUTƯ về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm chắc tình hình thực tiễn để tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trong đó, Báo cáo Chính trị của QUTƯ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội phải đánh giá đúng, rõ, thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.  

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Việc xây dựng Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của QUTƯ phải quán triệt, rà soát kỹ các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, bám sát tình hình thực hiện để tổng kết mang tính khái quát cao; đồng thời, nắm vững những định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn đối với đất nước, đối với quân đội trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu lãnh đạo bảo đảm sát thực, có tính khả thi cao.

Đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, đồng chí Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tiểu ban nhân sự và cấp ủy các cấp phải quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; trong đó phải bám sát quy hoạch, coi trọng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và triển khai thực hiện đúng quy trình, giữ ổn định nội bộ. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải giữ vững tình hình chính trị nội bộ; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Theo Quang Thắng/QĐND

Bình luận

ZALO