Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 28/02/2024 12:10 GMT+7

Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước

Biên phòng - Ngày 5-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Hội nghị diễn ra dưới hình thức trực tuyến tại 144 điểm cầu trong toàn quân. Tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật gắn với xây dựng chính quy; coi đây là điều kiện và là một trong những yếu tố cơ bản để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tốt về nhận thức, tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy tắc trật tự an toàn xã hội, đã hạn chế thấp nhất các vụ việc xảy ra so với năm 2020.

Người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, quy định về quản lý kỷ luật; kết hợp tốt giữa giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật với việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý. Đội ngũ cán bộ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm tra, đôn đốc và duy trì đơn vị thực hiện các quy định chế độ chính quy có nền nếp; có những biện pháp phù hợp, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; quản lý chặt chẽ quân nhân cả về số lượng, chất lượng, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm xảy ra.

Các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế đã tích cực tham mưu hoàn thiện các văn bản về phòng, chống vi phạm; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; đấu tranh, xử lý nghiêm minh, đúng quy định đối với người vi phạm.

Các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ trong công tác thống kê, thống nhất số liệu đánh giá vi phạm kỷ luật; các vụ việc xảy ra cơ bản đã được các đơn vị xử lý đúng quy định của Điều lệnh Quân đội, pháp luật Nhà nước; tham mưu kịp thời các biện pháp phòng ngừa hạn chế vi phạm kỷ luật, pháp luật trong Quân đội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp trong công tác quản lý kỷ luật và đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, pháp luật trong Quân đội.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp phải nhận thức và quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trong tình hình hiện nay.

Đồng thời, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải gương mẫu trong chấp hành kỷ luật và pháp luật; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ. Thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và quản lý bộ đội, quản lý kỷ luật cho cán bộ thuộc quyền; đồng thời phát huy tốt vai trò của các tổ chức và từng cá nhân trong quản lý kỷ luật; thực hành mở rộng dân chủ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ trong từng cơ quan, đơn vị.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO